Personer med emneord «Honorar»

Navn Telefon E-post Emneord
Andreassen, Wenche Seniorkonsulent wenche.andreassen@medisin.uio.no Oracle (OA), Basware, Tableau, Fakturabehandling, Honorar, Refusjoner, Reiseregning, Reiserefusjon for eksterne, Koordinering
Bråthen, Heidi Seniorkonsulent +47 22844457 heidi.brathen@imv.uio.no Fakturaer, Innkjøper, Arbeidsavtaler, Reise, Refusjoner, Honorar
Gaard, Eli Molven Seniorkonsulent +47 22841037 e.m.gaard@admin.uio.no Honorar, Lønn
Haugen-Welo, Beth Karen Sofie Seniorkonsulent +47 22856057 b.k.s.haugen-welo@admin.uio.no Lønn, Honorar
Kazazic, Meliha Seniorkonsulent +47 22858304 meliha.kazazic@uv.uio.no Betaling, Innkjøp, Honorar, Bilag, Fakturaer, Anskaffelser, Økonomi
Kilenzi, James Hannington Seniorkonsulent +47 22856315 j.h.kilenzi@admin.uio.no Lønn, Honorar
Kjeldsrud, Nina Rådgiver +47 22855781 nina.kjeldsrud@admin.uio.no Honorar, Lønn
Kjærnet, Anniken Rådgiver +47 22859210 anniken.kjarnet@medisin.uio.no Bilag, Kontrollprogram, Fakturaer, Honorar, Refusjon
Kolstad, Vigdis Seniorkonsulent +47 22855774 vigdis.kolstad@admin.uio.no Lønn, Honorar
Låtun, Ann-Christine Alderin Seksjonssjef +47 22856241 +47 95199391 (mob) a.c.a.latun@admin.uio.no Fravær, Ledelse, Honorar, Refusjon, Reise, Lønn
Mumtaz, Simon Seniorkonsulent +47 22858665 simon.mumtaz@admin.uio.no Lønn, Honorar
Næss, Hilde Seniorkonsulent +47 22851807 hilde.nass@nhm.uio.no Bilag, Fakturaer, Honorar, Basware, Kontrollprogram, Avstemming, Refusjon, Lønnsrapportering, Regnskap
Reierstad, Ingrid Førstekonsulent +47 22851679 ingrid.reierstad@nhm.uio.no Refusjon, Basware, Honorar, Kontrollprogram, Bilag, Fakturaer
Revil, Anne Lau Rådgiver +47 22854472 a.l.revil@admin.uio.no Nettpublisering, Lønn, Avstemming, Honorar, Kontroll- og avstemmingsgruppen
Sporsheim, Monica Rådgiver +47 22857904 monica.sporsheim@admin.uio.no Honorar, Lønn
Thue, Torbjørn Førstekonsulent +47 22856823 torbjorn.thue@admin.uio.no Honorar, Lønn
Tukh, Inna Førstekonsulent +47-22852790 inna.tukh@mn.uio.no Institutt for informatikk, Økonomi, Bilagsbehandling, Fakturaer, Honorar
Vijiyakumar, Ranjalee Førstekonsulent +47 22841028 ranjalee.vijiyakumar@admin.uio.no Lønn, Honorar
Winge, Ada Førstekonsulent +47 22850504 ada.winge@medisin.uio.no Bilag, Honorar, Lønn, Kontrollprogram