Nettsider med emneord «IKT»

vann, fartøy, digital tvilling, skip
Publisert 9. feb. 2021 13:17

Hvor ligger mulighetene og utfordringene knyttet til samspillet mellom forskningsdata og næringsutvikling i industrien, spisset mot digitale tvillinger og bærekraft? Meld deg på webinar 15. februar kl. 11.00-12.00.

Publisert 30. okt. 2019 09:38

Hvordan lykkes med innovasjon i offentlig sektor?

Publisert 25. okt. 2017 14:23

Seminar nr. 3 i nettverk for digitalisering i statsforvaltningen. Om digitalisering, nytenkning og samarbeid med næringslivet.

Bilde av Torkil Vederhus med mobil
Publisert 4. juli 2017 14:13

Torkil Vederhus stilte som rektorkandidat mens han tok mastergrad, men valgte en helt annen karrierevei etter endte informatikkstudier. Nå har han en spennende og variert stilling som app-utvikler i BEKK.

Publisert 12. juni 2017 14:36

Fremtidskompetanser og teknologiske trender. Utdanning og arbeidsliv i møte med den yngre generasjon

Publisert 9. mai 2017 13:02

Digitalisering - fra frykt til praksis

Publisert 17. nov. 2016 14:20

Seminar nr. 2 i nettverk for digitalisering i statsforvaltningen. Om samspillet mellom regelverksutvikling og digitalisering.

Publisert 21. apr. 2016 16:32

Staten er sterkt sektorisert. Vi står overfor nye utfordringer, samtidig som innbyggernes forventninger om helhetlig oppgaveløsning øker. Hvordan kan staten samordne seg og spille bedre på lag med sine brukere?

Publisert 8. mars 2016 15:35

Frukostseminar om risikobilde og risikoaksept.

Kva har mest å seie for at vi skal kjenne oss trygge? Kva truslar er vi villige til å leve med?  

Publisert 11. feb. 2016 13:28

Trusler og trygghet. Hva har størst innvirkning på trygghetsfølelsen? Hvilke trusler er vi villige til å leve med?

Publisert 12. jan. 2016 15:32

Nettverket har seks seminarer i løpet av 2016-2018

Publisert 24. aug. 2015 12:25

Partnerforums høstkonferanse 2015 tok for seg big data-teknologiens akselererende utvikling og konsekvensene for samfunnet og for offentlig forvaltning. Hva er potensialet og hva er farene?

Publisert 3. apr. 2014 12:53

Den nye regjeringen har et erklært mål om at «fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt for å sikre alle gode velferdstjenester.»  På Partnerforums vårkonferanse ser vi på hvilke krav og muligheter forvaltningen står overfor når dette målet skal nås.

 

Publisert 14. mars 2014 14:55

Partnerforums tredje nettverksmøte om arbeids- og organisasjonsformer handlet om hvordan IKT kan bidra til kunnskapsarbeid og samhandling i forvaltningen.

Publisert 21. jan. 2014 14:25

Difis internseminar handlet om gevinstrealisering.

Publisert 17. apr. 2013 12:38

Presentasjoner er lagt ut i programmet nedenfor!

Partnerforums vårkonferanse 2013 tok opp hvilke store endringer norsk statsforvaltning har gjennomgått de siste tre tiårene, og hva slags utvikling kan vi vente oss i fremtiden.

Hvordan må morgendagens forvaltere tilpasse seg? Hvordan kan offentlige virksomheter best løse sine samfunnsoppdrag i fremtiden?

Publisert 12. apr. 2013 12:50

I dette nettverket har Partnerforum tatt opp temaer knyttet til arbeids- og organisasjonsformer i offentlig forvaltning.

Det ble arrangert seks seminarer i perioden 2013-2015.

Publisert 15. nov. 2012 12:11
Publisert 5. nov. 2012 10:37

Den digitale kulturens tidsalder?

Publisert 25. apr. 2012 15:50

Samhandling og ny teknologi

 

Publisert 29. feb. 2012 15:13

Aktualitetsseminar om digital internkommunikasjon og nye arbeidsformer

Publisert 23. feb. 2012 14:46

Frukostmøte om utfordringar i statlege IKT-prosjekt.

Publisert 16. nov. 2011 10:34

Digitalisering som verktøy for samhandling med forvaltningen

Publisert 20. okt. 2011 12:38

Aktualitetsseminar for jurister og andre interesserte

Publisert 29. juni 2011 11:24