Nettsider med emneord «Innovasjon» - Side 2

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums vårkonferanse 2010. Dagskonferanse om effektivitet i staten.

Publisert 29. juni 2011 11:22

Partnerforums høstkonferanse 2009. Dagskonferanse om statens kommunikasjonspolitikk.

 

Publisert 29. juni 2011 11:21

Seminaret fokuserte på muligheter og utfordringer for kreativ ledelse i staten.

Rektor ved UiO ledet seminaret. Hovedinnlegget tok for seg resultater fra forskning på ledelse i kreative organisasjoner. Innlegget ble deretter kommentert av en erfaren statlig toppleder.

Bilde av Torkil Vederhus med mobil
Publisert 4. juli 2017 14:13

Torkil Vederhus stilte som rektorkandidat mens han tok mastergrad, men valgte en helt annen karrierevei etter endte informatikkstudier. Nå har han en spennende og variert stilling som app-utvikler i BEKK.

Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
Publisert 5. aug. 2021 12:17

Strategiutvikling og bruk av fremtidsscenarier: Om forholdet mellom styring og ledelse når beslutningstempoet øker og kravene til nytenking er stort. Hvordan jobbe med strategi når verden hele tiden endrer seg?

Bildet kan inneholde: smil, produkt, erme, frakk, briller.
Publisert 5. juli 2017 10:11

Ines Hafizovic er fysiker og jobber med utvikling av ny lydteknologi for opptak og produksjon av sportssendinger.

Publisert 18. aug. 2014 11:04

Partnerforums høstkonferanse rettet fokus mot fornyelsesprosesser i offentlig sektor gjennom bruk av markedsorienterte prinsipper for styring og organisering. I år bidro også "Næringslivsforum" inn i programmet.

Publisert 13. mai 2015 14:56

Gode anskaffingar stiller nye krav til både leiarar og medarbeidarar i det daglege arbeidet.

Publisert 5. juli 2018 15:15

Jubileumsseminar. Åpent for alle, påmelding - fri adgang

Publisert 3. apr. 2014 12:53

Den nye regjeringen har et erklært mål om at «fellesskapets ressurser skal brukes mest mulig effektivt for å sikre alle gode velferdstjenester.»  På Partnerforums vårkonferanse ser vi på hvilke krav og muligheter forvaltningen står overfor når dette målet skal nås.

 

Publisert 5. nov. 2012 10:37

Den digitale kulturens tidsalder?

Publisert 30. okt. 2019 09:38

Hvordan lykkes med innovasjon i offentlig sektor?

Strategi -
Publisert 2. mai 2019 14:07

Nettverksseminar: Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor:  Hva kan en strategi hjelpe oss med?

Illustrasjonsbilde - kveldsstemning elveroere med styrmann
Publisert 6. apr. 2022 16:29

På første seminar i Partnerforums seminarserie om samordning spør vi: Hva kjennetegner samordningsutfordringene i statsforvaltningen?

  To utstrakte hender som møtes
  Publisert 5. juli 2022 10:15

  Vi står overfor nye samfunnsutfordringer som offentlig sektor ikke vil klare å løse alene. Offentlig sektor trenger derfor å mobilisere og samarbeide med næringslivet for å utvikle bærekraftige og innovative løsninger for fremtiden.

  Publisert 29. juni 2011 11:20

  Nettverket er nå lagt ned. Partnerforum startet nettverket ut fra ambisjonen om å bidra til drøfting av innovasjon i offentlig sektor. Det ble arrangert seks nettverksmøter i løpet av 2007-2009. En arbeidsgruppe bestående av ansatte hos flere av partnerne sto for planleggingen av seminarene.

  Publisert 11. des. 2014 11:02

  Kunnskapsdepartementets seminar for ansatte som jobber med prosjekt og prosjektledelse.

  Strategi -
  Publisert 13. aug. 2020 21:21

  Er det behov for nytenkning for å møte morgendagens utfordringer?

  Publisert 27. apr. 2022 15:13
  Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
  Publisert 5. aug. 2021 12:35

  Hvordan få strategien inn i eksisterende styringslinjer?

  Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
  Publisert 14. des. 2021 12:55

  Kriser røsker opp i systemer og utløser nyskapning. Hvor god er vår krisehåndtering? Hva skal til for at vi blir bedre? Overlever strategiene møtet med virkeligheten?

  Publisert 6. mai 2022 10:47
  Publisert 7. feb. 2019 15:43

  Ungdom og internett - risiko, regulering og rettigheter

  Publisert 10. juli 2017 14:35

  Cellebiolog Tuva Holt Hereng har doktorgrad i sperm. Hun er forsker i det lille selskapet Spermatech, hvor hun jo jobber med å utvikle p-piller for menn.

  Bildet kan inneholde: fiolett, rektangel, gjøre, elektrisk blå, magenta.
  Publisert 21. okt. 2021 09:56

  Verden endrer seg raskt og tradisjonelle selskaper sliter med å følge med. Forbrukere krever nye løsninger som fungerer og nye forretningsmodeller som Netflix, Amazon og Pokemon Go utfordrer tradisjonelle bedrifter.