Nettsider med emneord «Internasjonalt»

Publisert 5. aug. 2011 13:50
Publisert 25. aug. 2011 13:48

Økonomisk utvikling og situasjonen i Nordområdene

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Publisert 3. des. 2019 10:45

Politisk risiko 2020: Dagens internasjonale politiske situasjon

Publisert 6. apr. 2016 12:36

Økonomiseminar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet avholdt sitt tradisjonsrike internseminar på Scandic Helsfyr hotell. Partnerforum bidro i programmet.

Publisert 22. mars 2018 10:27

1) Norsk og internasjonal økonomi. 2) Nye oppgaver for fylkeskommunene? 3) Politiske skandaler i det nye medielandskapet

Publisert 12. mars 2019 15:40

Stabilitet og endring i statsforvaltningen gjennom 40 år

Publisert 21. mars 2019 14:09

Norsk og internasjonal økonomi.  Kartverkets digitaliserte tilbud - NRKs anvendelsesområder. Det vi ikke sier - Norske hemmeligheter.

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Publisert 2. mars 2021 15:43

Dagens internasjonale politiske situasjon. Hvordan vil den liberale verdensorden utvikle seg? Hvilke maktendringer preger vår tid? Hvilke avveininger og valg står vi overfor?

Publisert 20. des. 2018 14:08

Kan forskningen innfri beslutningstakernes forventninger?

Publisert 25. okt. 2012 10:50

ARENA Senter for europaforsking ved Universitetet i Oslo og Partnerforum inviterer til fagleg påfyll om EU og utviklinga i Europa. Med fredspristildelinga som bakteppe ser vi på utviklinga i Europa og spør korleis den norske forvaltninga må tilpasse seg EU.

Publisert 29. juni 2011 11:18

Staten og mediene i risikosamfunnet

Publisert 29. juni 2011 11:18

Politisk og økonomisk forandring påvirker den nordiske modellen. Hvilke er våre styrker og muligheter?

Publisert 9. sep. 2011 11:44

Hva er globalisering og hvordan påvirker den land som Norge? Hvilken betydning har globaliseringen for utviklingen av den offentlige sektor? Hvordan kan den nordiske velferdsstatsmodellen opprettholdes i en mer globalisert verden?  

Publisert 29. juni 2011 11:17

Norges evne til å tiltrekke seg og beholde høyt kvalifisert arbeidskraft vil være et avgjørende konkurranseelement framover. Hvordan tiltrekke seg arbeidskraften - og hvordan beholde den?  

Publisert 29. juni 2011 11:18

Partnerforums vårkonferanse 2005

Publisert 29. juni 2011 11:25
Publisert 25. aug. 2011 13:53

Et giverlandskap i endring - private aktørers rolle i Afrika sør for Sahara. Åpent halvdagsseminar i regi av Norad og Parterforum  

Publisert 25. aug. 2011 13:32

Det ble arrangert en seminarrekke for Norad i 2005 under temaet "Globalisering og bistandsutfordringer"

Publisert 4. aug. 2011 15:47

Finansdepartementet arrangerte en fagdag for alle sine ansatte. Partnerforum bidro med innledere.

Publisert 29. juni 2011 11:30

Partnerforums første møte i økonomistyringsnettverket.

Hva har EUs gjeldskrise å si for Norges statsbudsjett 2011 og veien videre? Hvordan skal Norge innrette sin økonomiske politikk i lys av gjeldskrisen i EU? Hvor robust er velferdsmodellen i forhold til ytre påvirkninger?

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums vårkonferanse 2010. Dagskonferanse om effektivitet i staten.

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Publisert 10. jan. 2022 10:17

Vi står midt i det nå: En stormakt som starter krig på det europeiske kontinent, demokratiske tilbakeslag og nye spenninger mellom stormaktene. Kan Europa klare konfrontasjoner, og hvilke nye forsvarspolitiske kjerneutfordringer står Norge overfor? Hvordan vil dette påvirke verdensøkonomien?
 
Foredragene vil bli oppdatert ut fra Russlands angrep på Ukraina.

Publisert 15. feb. 2017 15:29

Fra mai 2018 vil EUs personvernsforordning avløse personopplysningsloven og gjelde som norsk lov.