Nettsider med emneord «Internasjonalt» - Side 2

Publisert 20. sep. 2013 13:54

På Partnerforums høstkonferanse så vi på konsekvensene den økende graden av internasjonalisering og europeisk integrasjon har for Norge.

Hvordan påvirkes Norges suverenitet, velferdsstat og statsforvaltning?

Publisert 17. jan. 2014 12:45

I samarbeid med ARENA Senter for europaforskning arrangerte Partnerforum et utvidet aktualitetsseminar om Norges posisjon i et stadig mer integrert Europa. ARENA presenterte en ny bok: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union."

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, smil, kinn.
Publisert 17. des. 2013 13:00

Olav Poppe ville jobbe med bistand. Masteren i design, bruk og interaksjon gav ham verktøyene han trenger for å oppnå konkrete resultater.

Publisert 30. mai 2018 10:32

Miljøkriminalitet i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Publisert 4. juni 2019 11:09

Bærekraftsmålene: Miljøtilstand og behov for handling

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, gjerde, piggtråd, nett, metalltråd.
Publisert 14. nov. 2018 16:50

Politisk risiko 2019: Mot mer konflikt mellom stormakter?

Publisert 12. jan. 2016 15:32

Nettverket har seks seminarer i løpet av 2016-2018