Nettsider med emneord «Juss» - Side 2

Publisert 20. okt. 2011 12:38

Aktualitetsseminar for jurister og andre interesserte

Publisert 9. sep. 2011 11:44

Hva er globalisering og hvordan påvirker den land som Norge? Hvilken betydning har globaliseringen for utviklingen av den offentlige sektor? Hvordan kan den nordiske velferdsstatsmodellen opprettholdes i en mer globalisert verden?  

Publisert 25. aug. 2011 13:36
Publisert 25. aug. 2011 13:32
Publisert 25. aug. 2011 10:52

Dagskonferanse om universell utforming.

Legger din sektor og arbeidsplass til rette for universell utforming? Kan det offentlige være en pådriver for å forhindre diskriminering? Hva innebærer den nye innsatsen for deg og din sektor?

Publisert 5. aug. 2011 13:50
Publisert 4. aug. 2011 15:51

Ledelse og likestilling

Publisert 4. aug. 2011 15:50

Faglunsj om rammene rundt tilsyn

Publisert 4. aug. 2011 15:47

Finansdepartementet arrangerte en fagdag for alle sine ansatte. Partnerforum bidro med innledere.

Publisert 29. juni 2011 11:25
Publisert 29. juni 2011 11:24
Publisert 29. juni 2011 11:22

System - og organisasjonsutvikling betraktet med forvaltningsrettslige briller:

Hvordan bør toppledere i offentlig sektor anlegge et rettslig perspektiv på omstillingsarbeidet? Om forholdet mellom brukerorientering og rettighetsorientering.

Publisert 29. juni 2011 11:21

Seminaret tok opp ansvars- og samarbeidsrelasjoner samt utfordringer knyttet til rettslige spørsmål ved forvaltningens fremtidige bruk av IKT. I sitt innlegg utforsket Schartum noen sentrale rettslige verdier og visjoner som bør stå sentralt i det videre omstillingsarbeidet.

Publisert 29. juni 2011 11:17

Seminaret satte fokus på hvilke krav, utfordringer og dilemmaer som offentlig ansatte forventes å møte i en digital arbeidshverdag.

Publisert 29. juni 2011 11:15

Partnerforums syvende nettverksmøte tok opp krav og forventninger til likebehandling i forhold til offentlige anskaffelser og praktisering av konsesjonsordninger.