Nettsider med emneord «Juss»

Publisert 5. aug. 2011 13:50
Publisert 25. aug. 2011 13:36
Publisert 27. nov. 2014 15:50

Utenriksdepartementet avholdt to dagers avdelingsseminar for departementets rettsavdeling, den 24. - 25. november 2014. Partnerforum bidro inn i seminaret den 25. november.

Bernt Hagtvet
Publisert 3. juli 2019 14:38

Kva kan vi lære av den spanske borgarkrigen i dag?

Vingeklipping (illustrasjon)
Publisert 29. juni 2016 14:09

Frukostseminar om varslingsintituttets status i forvaltninga

Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
Publisert 1. juli 2021 09:14

Styring er tiltak for å sikre effektiv måloppnåelse, innenfor gitte rammer og regler. Men hva er god styring? Og hvordan oppnår vi dette?

Bernt Hagtvet
Publisert 3. juli 2017 13:44

Det totalitære samfunn og notida

Kor aktuell er Orwells diagnose i dag? Bernt i møte med Datatilsynet og Teknologirådet

Bernt Hagtvet
Publisert 14. okt. 2020 14:34

30 år etter Tyskland vart samla - og månader før Angela Merkl avsluttar si lange periode som kansler – kva no?

Publisert 25. aug. 2011 10:52

Dagskonferanse om universell utforming.

Legger din sektor og arbeidsplass til rette for universell utforming? Kan det offentlige være en pådriver for å forhindre diskriminering? Hva innebærer den nye innsatsen for deg og din sektor?

Publisert 29. juni 2011 11:17

Seminaret satte fokus på hvilke krav, utfordringer og dilemmaer som offentlig ansatte forventes å møte i en digital arbeidshverdag.

Publisert 29. juni 2011 11:24
Publisert 29. juni 2011 11:25
Publisert 9. sep. 2011 11:44

Hva er globalisering og hvordan påvirker den land som Norge? Hvilken betydning har globaliseringen for utviklingen av den offentlige sektor? Hvordan kan den nordiske velferdsstatsmodellen opprettholdes i en mer globalisert verden?  

Publisert 20. okt. 2011 12:38

Aktualitetsseminar for jurister og andre interesserte

Publisert 25. aug. 2011 13:32
Publisert 29. juni 2011 11:21

Seminaret tok opp ansvars- og samarbeidsrelasjoner samt utfordringer knyttet til rettslige spørsmål ved forvaltningens fremtidige bruk av IKT. I sitt innlegg utforsket Schartum noen sentrale rettslige verdier og visjoner som bør stå sentralt i det videre omstillingsarbeidet.

Publisert 29. juni 2011 11:22

System - og organisasjonsutvikling betraktet med forvaltningsrettslige briller:

Hvordan bør toppledere i offentlig sektor anlegge et rettslig perspektiv på omstillingsarbeidet? Om forholdet mellom brukerorientering og rettighetsorientering.

Publisert 4. aug. 2011 15:50

Faglunsj om rammene rundt tilsyn

Publisert 4. aug. 2011 15:51

Ledelse og likestilling

Publisert 4. aug. 2011 15:47

Finansdepartementet arrangerte en fagdag for alle sine ansatte. Partnerforum bidro med innledere.

Publisert 15. mai 2014 10:50

På Partnerforums andre frukostmøte i 2014 såg vi på korleis forvaltninga kan fange opp og kjempe ned korrupsjon i eigne rekker og i samhandling med andre.

Publisert 4. mai 2016 12:53

Workshop om forutsetninger og hindringer for samhandling i straffesakskjeden, med særlig fokus på informasjonsutveksling mellom aktørene.

Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
Publisert 1. juli 2021 09:17

Hvor viktig er tillit for styringen, og hva er forholdet mellom tillit og kontroll?

Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
Publisert 1. juli 2021 09:17

God styring krever tilstrekkelig kunnskap, og evne til å bruke denne godt. Hvordan oppnår vi kunnskapsbasert styring i praksis, og hvordan rigger vi virksomhetene våre for å styre kunnskapsbasert?