Nettsider med emneord «Kommunikasjon»

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Publisert 10. jan. 2022 10:17

Verdensøkonomien - hvor mye kan gå galt?  Demokratiske tilbakeslag og nye spenninger mellom stormaktene. Kan Europa klare konfrontasjoner, og hvilke nye forsvarspolitiske kjerneutfordringer står Norge overfor? 

Publisert 14. des. 2021 14:22
Publisert 14. des. 2021 13:57
Publisert 16. nov. 2021 14:52

Hva er en innovativ organisasjon?

Publisert 16. nov. 2021 14:49

Hva er egentlig innovasjon? En grunnleggende innføring i innovasjonsfaget

Publisert 5. nov. 2021 10:48

Samarbeid på tvers - barrierer og resultater 

Publisert 22. okt. 2021 10:02

Nye måter å jobbe på

Publisert 22. okt. 2021 10:02

Hvordan lykkes med hybridarbeid?

Bildet kan inneholde: produkt, gest, gjøre, illustrasjon, kunst.
Publisert 16. sep. 2021 17:09

Hvordan foregår egentlig rekruttering av dagens og morgendagens ledere i staten? 
 

Seminaret er flyttet til 7. februar (fra 18. januar). Alle påmeldinger fra tidligere dato blir stående, så det er ikke nødvendig å melde seg på på nytt. 

 

Publisert 7. sep. 2021 12:06
Bildet inneholder bøker i bokhyller
Publisert 1. juli 2021 09:33

Et klart språk fra myndighetene har stor betydning for alle deler av samfunnet.  Hvordan kan myndighetenes språk bidra til at befolkningens medborgerskap tas vare på?

Publisert 26. mars 2021 13:09
Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Publisert 2. mars 2021 15:43

Dagens internasjonale politiske situasjon. Hvordan vil den liberale verdensorden utvikle seg? Hvilke maktendringer preger vår tid? Hvilke avveininger og valg står vi overfor?

Bildet kan inneholde: azure, tegnefilm, organisme, verden, gest.
Publisert 2. mars 2021 12:46

Står lojalitetsplikten over ytringsfriheten? Bør forvaltningen i større grad få ytre seg om generelle forvaltningspolitiske spørsmål uten å bli tatt til inntekt som politiske aktører? Partnerforum inviterer til webinar og spør hvordan vi bør balansere i dette landskapet.

Publisert 27. jan. 2021 17:38

God forvaltningsskikk - del 3

Publisert 27. jan. 2021 17:31

God forvaltningsskikk - del 2

Publisert 27. jan. 2021 17:20

God forvaltningsskikk - del 1

Bildet kan inneholde: Fire personer med stresskofferter
Publisert 13. aug. 2020 21:21

Ekspertkunnskapens økte betydning i norsk politikk

Publisert 30. mars 2020 12:27
Publisert 24. jan. 2020 12:25

Språket som arbeidsverktøy

Publisert 6. des. 2019 12:35

Digitalisering - hvorfor og hvordan?

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Publisert 3. des. 2019 10:45

Politisk risiko 2020: Dagens internasjonale politiske situasjon

Bildet kan inneholde: hvit, stående, font.
Publisert 3. sep. 2019 09:26

Hvilken funksjon har byråkratiet i en tid preget av populistiske krefter, endringer og en mediestyrt virkelighet? 

Bildet kan inneholde: kjøretøy, vanntransport, båt, skip, ferje.
Publisert 1. aug. 2019 12:50

Valgdebatter på TV skal informere og engasjere velgerne, men lykkes de med det? Retorikkforskere inviterer til vorspiel før kveldens store TV-debatt.