Personer med emneord «Lønn»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Ragnhild Sverdrup Tveitan Tveitan, Ragnhild Sverdrup Prosjektleder +47-22841027 +47-91132645 r.s.tveitan@admin.uio.no Ledelse, Lønn, Regelverk
Bilde av Christopher Martin Brown Brown, Christopher Martin Seniorrådgiver +47 22854192 +47 97015910 c.m.brown@admin.uio.no Regelverk, Avstemming, Veiledning, Lønn, Nettpublisering, Kontroll- og avstemmingsgruppen
Bilde av James Hannington Kilenzi Kilenzi, James Hannington Seniorkonsulent +47 22856315 j.h.kilenzi@admin.uio.no Lønn, Honorar
Bilde av Monica Sporsheim Sporsheim, Monica Rådgiver +47 22857904 monica.sporsheim@admin.uio.no Honorar, Lønn
Bilde av Nina Jørgensrud Jørgensrud, Nina Rådgiver +47 22856160 nina.jorgensrud@admin.uio.no Avstemming, Lønn, Opplæring, Kontroll- og avstemmingsgruppen
Bilde av Nina Kjeldsrud Kjeldsrud, Nina Rådgiver +47 22855781 nina.kjeldsrud@admin.uio.no Honorar, Lønn
Bilde av Paul Tyskerud Tyskerud, Paul Seniorkonsulent +47 22841030 paul.tyskerud@admin.uio.no Lønn, Refusjon
Bilde av Torbjørn Thue Thue, Torbjørn Førstekonsulent +47 22856823 torbjorn.thue@admin.uio.no Honorar, Lønn
Bilde av Vigdis Kolstad Kolstad, Vigdis Seniorkonsulent +47 22855774 vigdis.kolstad@admin.uio.no Lønn, Honorar
Bilde av Beth Karen Sofie Haugen-Welo Haugen-Welo, Beth Karen Sofie Seniorkonsulent +47 22856057 b.k.s.haugen-welo@admin.uio.no Lønn, Honorar
Bilde av Simon Mumtaz Mumtaz, Simon Seniorkonsulent +47 22858665 simon.mumtaz@admin.uio.no Lønn, Honorar
Bilde av Anne Lau Revil Revil, Anne Lau Rådgiver +47 22854472 a.l.revil@admin.uio.no Nettpublisering, Lønn, Avstemming, Honorar, Kontroll- og avstemmingsgruppen
Bilde av Ranjalee Vijiyakumar Vijiyakumar, Ranjalee Seniorkonsulent +47 22841028 ranjalee.vijiyakumar@admin.uio.no Lønn, Honorar
Bilde av Jon Arne Sneve Sneve, Jon Arne Rådgiver +47 22852783 +47 95020083 j.a.sneve@admin.uio.no Selvbetjeningsportalen, SAPDFØ, Lønn, Brukerstøtte, Stipend
Bilde av Eli Molven Gaard Gaard, Eli Molven Seniorkonsulent +47 22841037 e.m.gaard@admin.uio.no Lønn, Honorar
Bilde av Ann-Christine Alderin Låtun Låtun, Ann-Christine Alderin Seksjonssjef +47 22856241 +47 95199391 a.c.a.latun@admin.uio.no Ledelse, Lønn, Honorar, Reise, Refusjon, Fravær