Nettsider med emneord «Ledelse»

Strategi -
Publisert 13. aug. 2020 21:21

Er det behov for nytenkning for å møte morgendagens utfordringer?

Publisert 2. mars 2020 13:54
Publisert 3. feb. 2020 10:47
Bildet kan inneholde: Team.
Publisert 30. jan. 2020 12:41

Konferansen er flyttet til høsten. Konferansen vil bli avholdt som en serie webinarer ila oktober/november. Meld deg gjerne på, og motta info om datoer direkte på epost.

Hva er «god» forskning sett fra embetsverkets ståsted, og hvordan kan det forenes med forskernes syn på det samme?   

Publisert 2. jan. 2020 13:25

Sentrale aktiviteter og verktøy for effektiv prosjektgjennomføring

Strategi -
Publisert 9. des. 2019 13:13

Om NAVs analysearbeid og gråsoner i dialogen mellom direktorat og departement

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Publisert 3. des. 2019 10:45

Politisk risiko 2020: Dagens internasjonale politiske situasjon

Publisert 14. okt. 2019 10:05
Bildet kan inneholde: hvit, stående, font.
Publisert 3. sep. 2019 09:26

Hvilken funksjon har byråkratiet i en tid preget av populistiske krefter, endringer og en mediestyrt virkelighet? 

Publisert 2. sep. 2019 15:03
Publisert 13. mai 2019 16:12

Hvordan få til endring og samarbeid på tvers av organisasjon og faglig bakgrunn?

Strategi -
Publisert 2. mai 2019 14:07

Nettverksseminar: Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor:  Hva kan en strategi hjelpe oss med?

Publisert 1. apr. 2019 09:50
Publisert 12. mars 2019 15:40

Stabilitet og endring i statsforvaltningen gjennom 40 år

Bildet kan inneholde: Team.
Publisert 11. mars 2019 22:15

Styring av statlige virksomheter kjennetegnes ofte med problemstillinger knyttet til lite samarbeid på tvers, for stor grad av detaljstyring, og lite rom for ledelse. Hva kan gjøres for å endre måten man jobber på i dag? 

Publisert 4. mars 2019 13:56

Nettverket avholder seks seminarer i løpet av 2019-2021

Publisert 6. des. 2018 10:23

Bedre revisjon av IT-systemer

Publisert 6. des. 2018 10:17

Empowering leadership

Publisert 6. des. 2018 10:13

Kultur og motivasjon ved omorganisering

Publisert 6. des. 2018 10:06

Samarbeid på tvers - hvordan videreutvikle arbeidsformer og kultur?

Publisert 16. nov. 2018 15:19
Publisert 14. nov. 2018 16:50

Politisk risiko 2019: Mot mer konflikt mellom stormakter?

Publisert 3. aug. 2018 10:54
Publisert 9. juli 2018 13:12

Motivasjon, endringsledelse og oranisasjonsendring

Publisert 9. juli 2018 13:06

Klassiske utfordringer for ledergrupper i departementene