Nettsider med emneord «Ledelse»

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Publisert 10. jan. 2022 10:17

Verdensøkonomien - hvor mye kan gå galt?  Demokratiske tilbakeslag og nye spenninger mellom stormaktene. Kan Europa klare konfrontasjoner, og hvilke nye forsvarspolitiske kjerneutfordringer står Norge overfor? 

Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
Publisert 14. des. 2021 12:55

Kriser røsker opp i systemer og utløser nyskapning. Hvor god er vår krisehåndtering? Hva skal til for at vi blir bedre? Overlever strategiene møtet med virkeligheten?

Publisert 16. nov. 2021 14:52

Hva er en innovativ organisasjon?

Publisert 16. nov. 2021 14:49

Hva er egentlig innovasjon? En grunnleggende innføring i innovasjonsfaget

Publisert 5. nov. 2021 10:48

Samarbeid på tvers - barrierer og resultater 

Publisert 22. okt. 2021 10:02

Nye måter å jobbe på

Publisert 22. okt. 2021 10:02

Hvordan lykkes med hybridarbeid?

Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
Publisert 5. aug. 2021 12:35

Hvordan få strategien inn i eksisterende styringslinjer?

Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
Publisert 5. aug. 2021 12:17

Strategiutvikling og bruk av fremtidsscenarier: Om forholdet mellom styring og ledelse når beslutningstempoet øker og kravene til nytenking er stort. Hvordan jobbe med strategi når verden hele tiden endrer seg?

Bildet inneholder bøker i bokhyller
Publisert 1. juli 2021 09:33

Et klart språk fra myndighetene har stor betydning for alle deler av samfunnet.  Hvordan kan myndighetenes språk bidra til at befolkningens medborgerskap tas vare på?

Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
Publisert 1. juli 2021 09:17

Hvor viktig er tillit for styringen, og hva er forholdet mellom tillit og kontroll?

Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
Publisert 1. juli 2021 09:17

God styring krever tilstrekkelig kunnskap, og evne til å bruke denne godt. Hvordan oppnår vi kunnskapsbasert styring i praksis, og hvordan rigger vi virksomhetene våre for å styre kunnskapsbasert? 

Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
Publisert 1. juli 2021 09:14

Styring er tiltak for å sikre effektiv måloppnåelse, innenfor gitte rammer og regler. Men hva er god styring? Og hvordan oppnår vi dette?

Bilde av alt-blir-bra regnbue i vinduet til HumSam-biblioteket, Blindern
Publisert 28. apr. 2021 10:50

Hvordan vil arbeidslivet være annerledes, hvordan vil vi oppleve overgangen? Partnerforum belyser dette fra individets perspektiv, med fokus på jobb-hjembalansen, og fra organisasjonens perspektiv. 

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Publisert 2. mars 2021 15:43

Dagens internasjonale politiske situasjon. Hvordan vil den liberale verdensorden utvikle seg? Hvilke maktendringer preger vår tid? Hvilke avveininger og valg står vi overfor?

Bildet kan inneholde: Team.
Publisert 1. mars 2021 10:34

Hvilke utfordringer oppleves i samspillet mellom forskning og forvaltning når politikk skal utformes?

Tre barn som sitter ved et bord og har hjelmer med lysende lyspærer på hodet
Publisert 29. jan. 2021 12:53

Partnerforums vårkonferanse vil i år handle om «Innovasjon i offentlig sektor» etter ønske, og med bidrag fra våre partnere.

Publisert 27. jan. 2021 17:38

God forvaltningsskikk - del 3

Publisert 27. jan. 2021 17:31

God forvaltningsskikk - del 2

Publisert 27. jan. 2021 17:20

God forvaltningsskikk - del 1

Bildet kan inneholde: Team.
Publisert 19. jan. 2021 17:16

Hvordan kan forskningen bidra til omstilling, innovasjon og vekst i Norge?

Publisert 4. des. 2020 14:56
Publisert 12. nov. 2020 14:26
Publisert 24. aug. 2020 15:51