Personer med emneord «Ledelse»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Åke Appelqvist Appelqvist, Åke Underdirektør +47-97529236 ake.appelqvist@admin.uio.no Renhold, Ledelse, Park, Byggteknikk, Bygningsdrift, Resultatansvarlig, Fellestjenester
Bilde av Stig Rune Backsæther Backsæther, Stig Rune Avdelingsleder +47-22857536 +47-95194063 s.r.backsather@admin.uio.no Beredskap, Sikkerhet, Vakt og alarm, Ledelse
Bilde av Malena Bakkevold Bakkevold, Malena Seksjonssjef +47-22856279 +47-95750533 malena.bakkevold@admin.uio.no Ledelse, Strategi, Ekstern finansiering, Satsinger, Innovasjon
Bilde av Tommy Bergeli Bergeli, Tommy Avdelingsleder +47-22857081 +47-90825008 90825008 tommy.bergeli@admin.uio.no Ledelse, Eiendomstjenester, Servicetorget
Bilde av Pål Fredrik Bugge Bugge, Pål Fredrik Avdelingsleder +47-22851017 +47-97071715 p.f.bugge@admin.uio.no Ledelse, Bygningsdrift
Bilde av Nina Baardseth Baardseth, Nina Avdelingsleder +47-91545220 nina.baardseth@admin.uio.no Kopiering, Trykking, Layout, design, Ledelse, Reprosentralen
Bilde av Ellen Johanne Caesar Caesar, Ellen Johanne Direktør for virksomhets- og økonomistyring +47-22856064 +47-92423393 e.j.caesar@admin.uio.no Virksomhetsstyring, Økonomistyring, Strategi, Analyse, Ledelse
Bilde av Unni Dalseng Dalseng, Unni Avdelingsdirektør +47-91724871 unni.dalseng@admin.uio.no Ledelse, Økonomistyring, Personaladministrasjon
Bilde av Kathe Dyrset Dyrset, Kathe Seksjonssjef +47-46925365 kathe.dyrset@admin.uio.no Ledelse, Renhold
Bilde av Grete Engen Engen, Grete Avdelingsleder +47-95041489 +47-95041489 grete.engen@admin.uio.no Ledelse, Renhold
Bilde av Nibaldo Miguel Escobar Bustamante Escobar Bustamante, Nibaldo Miguel Avdelingsleder +47-22859479 +47-90824081 n.m.e.bustamante@admin.uio.no Ledelse, Renhold
Bilde av Rune Greaker Greaker, Rune Avdelingsleder +47-99168479 rune.greaker@admin.uio.no Bygningsdrift, Ledelse
Bilde av Ann-Liz Johansen Grønli Grønli, Ann-Liz Johansen Avdelingsleder +47-95772117 a.l.j.gronli@admin.uio.no Bygningsdrift, Ledelse
Bilde av Steffen Hellesøe Hellesøe, Steffen Seksjonssjef +47-95841237 steffen.hellesoe@admin.uio.no Bygningsdrift, Ledelse
Bilde av Britt Amundsen Hoel Hoel, Britt Amundsen Assisterende eiendomsdirektør +47-22854499 +47-91368921 b.a.hoel@admin.uio.no Ledelse, Eiendomsforvaltning, Økonomistyring, Strategi, Innkjøp, Personal, Kommunikasjon
Bilde av Jorun Hovind Hovind, Jorun Seksjonssjef +47-95720862 jorun.hovind@admin.uio.no Ledelse, Park
Bilde av Ken Jansen Jansen, Ken Avdelingsleder +47-22855793 +47-91178980 ken.jansen@admin.uio.no Bygningsdrift, Ledelse
Bilde av Leif Johnny Johannessen Johannessen, Leif Johnny Underdirektør +47-91555072 l.j.johannessen@admin.uio.no Ledelse, Strategi, Utredning, Eiendomsutvikling, Forvaltningsplaner
Bilde av Linda Therese Johnsen Johnsen, Linda Therese Seksjonssjef +47-22852938 +47-92449012 l.t.johnsen@link.uio.no Ledelse, Digitalisering, Høyere utdanning, Læringsteknologi, Digitalt læringsmiljø, Prosjektutvikling, Prosjektledelse, MOOC
Bilde av Elisabeth Josefine Lackner Lackner, Elisabeth Josefine Seksjonssjef +47-22841134 +47-97734619 e.j.lackner@admin.uio.no Strategi, Kommunikasjon, Ledelse
Bilde av Lise Larsen Larsen, Lise Avdelingsleder +47-91737332 lise.larsen@admin.uio.no Ledelse, Renhold
Bilde av Pål Linberg Linberg, Pål Seksjonssjef +47-22858609 +47-92429852 pal.linberg@admin.uio.no Ledelse
Bilde av Lars Lomell Lomell, Lars Seksjonssjef +47-22840703 92290101 92290101 lars.lomell@link.uio.no ledelse, strategi, økonomistyring, prosjektstøtte, personal, forskningsformidling, kunnskapskanalen, digitale læringsomgivelser, audio-visuell formidling, undervisning, organisasjonsutvikling, læringsmiljø
Bilde av Ann-Christine Alderin Låtun Låtun, Ann-Christine Alderin Seksjonssjef +47-22856241 +47-95199391 a.c.a.latun@admin.uio.no Fravær, Ledelse, Honorar, Refusjon, Reise, Lønn
Bilde av Åsne Melhuus Melhuus, Åsne Avdelingsleder +47-95111307 asne.melhuus@admin.uio.no Innkjøp, Anskaffelser, Eiendomsavdelingen, Ledelse, Bestillingssystemet