Nettsider med emneord «Lesestoff»

Publisert 9. juni 2015 12:23

De siste 15 årene har universiteter verden over hatt digitale læringsmiljø som har levd ved siden av det fysiske læringsmiljøet på campus. Dette har så godt som utelukkende vært innen rammene av et LMS - Learning Management System. LMSet snakker kun med seg selv og alt som skal skjer i LMSet forblir i LMSet - som det klassiske "What happens in Vegas, stays in Vegas". I starten var alle veldig fornøyde. Studentene logget seg inn på en nettside og kom inn i et avgrenset undervisningsunivers der institusjonen og underviseren har kontroll og formidler innhold til studentene som på sin side er relativt passive mottakere. 

Publisert 12. feb. 2015 11:26

Da var det den tiden på året igjen. Den mest toneangivende rapporten innen vårt felt er klar til lesning, og det er mye av det samme som i fjor som går igjen. Flipped classroom, learning analytics og selvfølgelig wearable technology. Vi setter oss ned og nileser og melder om eventuelle funn.

Publisert 14. jan. 2014 12:56

Teknologia har skrevet godt om hvordan Google nå gjør det enklere for deg å se om du kan bruke bildet eller ikke. Det er en kjent sak at det ikke alltid er så lett å finne bilder til presentasjoner, artikler og øvrig innhold på nett. Da er det godt at IT-storebror Google tar ansvar:

Publisert 13. jan. 2014 10:27
Publisert 17. des. 2013 11:32

Som mange har fått med seg ble delrapporten til MOOC-utvalget publisert sist fredag. Den inneholder i stor grad en kartlegging av dagens situasjon og mulighetene den gir. Alt i alt må det sies at den er preget av et positivt syn på MOOCs, selv om de store konklusjonene uteblir.

Publisert 22. aug. 2013 11:50

Innovasjon er overalt om dagen. Det satses på Startup lab i Forskningsparken, Innovasjon Norge har vært satset på av staten og på UiO er det innovasjonsåret i år. Innovasjon og entreprenørskap er viktig for både verdiskaping og utvikling av nye og bedre tjenester til samfunnet. Selv om NAV la ned sitt innovasjonsteam i år, så kan offentlig sektor tjene på å hente inspirasjon og metoder fra innovasjonsverden.

Publisert 13. mai 2013 22:35

Hvordan kan sektoren som jobber med digitale læringsformer komme seg ut av hengemyra? Kanskje ved å se forbi datamaskinene en stund. Ikke fordi datamaskinene ikke virker, men fordi at det som foregår på skjermen meget sjelden er laget spesielt for, eller garanterer læring. Læringsteknologiske initiativer er typisk konsentrert rundt, eller har utgangspunkt i institusjoner som Educause, EDEN, og IKT Senteret, og de siste årene har MOOCs kommet på banen som et populært fenomen. Både politisk og teknisk baserer man seg på teknologi som finnes fra før, som man prøver å adaptere til bruk i settinger uten nevneverdige og banebrytende resultater. Sjelden utvikles det for det gitte læringsformål. Kanskje kunne vi utvide horisonten til også å omfatte arenaer som tradisjonelt ikke har stått pedagogikken særlig nært, som f.eks Global Future 2045.

Publisert 15. feb. 2013 10:49

I januar var jeg og holdt et foredrag for lærerne på Lovisenberg diakonale høgskole. På bakgrunn av det jeg så, fant jeg at betegnelsen Lovisenberg digitale høgskole, ville passe bedre. Mulig det var mange diakoner der, men de var ikke så iøynefallende. Deres digitale satsing var derimot meget synlig og oppsiktsvekkende:

Publisert 15. nov. 2012 12:11
Publisert 3. feb. 2012 13:08

Du har kanskje oversett det, men snart blir du en del av det. Facebook-profilen din blir en tidslinje, enten du vil eller ikke. For oss som er over gjennomsnittet interessert i sosiale medier kan vi forstå at det er mottatt med blandede følelser. Det stilles stadig større krav til internettpersonligheten din når det gjelder sikkerhet. Personverninnstillingene blir nå generelt spredt noe mer rundt i systemet, noe som gjør det noe vanskeligere å konrollere. Likevel er det mulighet for å slå av alle disse valgene.

Publisert 6. apr. 2011 15:04

Studenter i dag forholder seg til stadig flere informasjonskilder på nett, og det etterspørres stadig hvordan disse kildene kan samles og utnyttes bedre. Kanskje det mest omtalte nettstedet, Facebook, har vært betraktet mer som en distraksjonskilde fremfor et læringsverktøy. Nå har imidlertid The London School Of Business and Finance (LSBF) og Purdue University (Indiana, USA) gjort noe få har forsøkt tidligere; å benytte seg av det populære nettstedet som studieplattform.

Publisert 17. feb. 2011 07:18

Hvert år utgis Horizon Report av New Media Consortium. Vi har tidligere skrevet om hvordan UiO ligger an i forhold til trendene som ble omtalt i rapporten fra 2010.

Publisert 8. nov. 2010 06:11

UiO har ambisiøse planer frem mot 2020. UiOs hovedambisjon er "å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste." For 2011 er det studiekvalitet som er fokus for strategisk arbeid ved UiO. Men vet vi egentlig hva studiekvalitet er? Og hvordan blir økt studiekvalitet synlig for studentene?

Publisert 20. sep. 2010 14:15
Publisert 6. sep. 2010 13:56

Rambøll har nylig avgitt en rapport hvor de evaluerer bruken av It's learning på NTNU. NTNU ønsker å bruke rapporten for å vurdere hvordan de skal jobbe videre med læringsplattformen.

Publisert 25. aug. 2010 13:19

OECD og EU i samarbeid ga i sommer ut en bok: "Assessing the effects of ICT in education". En meget lovende tittel til tross - dette er ikke egentlig en forskningsrapport som vurderer effektene av IKT i utdanningssammenheng.

Publisert 2. juni 2010 11:27

Den 5. mai ble det startet et nettverk for forskning på IKT i høyere utdanning i Sverige. Det skal legge til rette for forskning og forskersamarbeid på området.

Publisert 20. apr. 2010 15:05

En av de viktigste kildene vi har til fremtidsspeiding er den årlige Horizon Report. Årets rapport inneholder seks trender, to av de er trender de ser for seg implementeres i større eller mindre grad i UH-sektoren det nærmeste året, mens de andre er mer langtidstrender. Hvordan ligger UiO an i forhold til disse trendene?