Personer med emneord «Livsvitenskap - Life Science»

Navn Telefon E-post Emneord
Aalen, Reidunn Professor +47 22854437 +47 48218985 (mob) reidunn.aalen@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Aursnes, Marius Forsker +47 22855598 marius.aursnes@farmasi.uio.no Legemiddelkjemi, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Organisk syntese, Lipidkjemi, Toksikologi, Legemiddelkjemi
Edin, Nina Frederike J Førsteamanuensis +47 22855492 +47 92812070 n.f.j.edin@fys.uio.no Biomedisinsk fysikk, Biofysikk, Medisinsk fysikk, Strålingsfysikk, Strålingsbiofysikk, Kreft, Strålevern, Hypoxi, Lavdosestråling, Cellekinetikk, Celle- og molekylærbiologi, Livsvitenskap - life science
Edvardsen, Bente Professor +47 22857038 +47 47031602 (mob) bente.edvardsen@ibv.uio.no Økologi, Biologi, livsvitenskap - life science, Marin Biodiversitet, Mikrobiologi, Natur- og biomangfold, Havforskning, Mikroalger, Giftige alger
Falnes, Pål Professor +47 22854840 pal.falnes@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Gabrielsen, Odd Stokke Professor +47 22857346 +47 41560130 (mob) o.s.gabrielsen@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Gjelstad, Astrid Førsteamanuensis astrid.gjelstad@farmasi.uio.no Livsvitenskap - life science, Mikroekstraksjon, Farmasi, Bioanalyse, Kjemi, Legemiddelanalyse, Prøveopparbeidelse, Legemidler
Grini, Paul Professor +47 22854574 +47 99390210 (mob) paul.grini@ibv.uio.no Planter, Epigenetikk, Kromatin, Molekylærbiologi, Livsvitenskap - life science
Gundersen, Kristian Professor +47 22854617 +47 92690220 (mob) kristian.gundersen@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Halvorsen, Trine Grønhaug Professor +47 22855735 t.g.halvorsen@farmasi.uio.no Farmasi, Kjemi, Legemidler, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Peptidanalyse, Proteinanalyse, Prøveopparbeidelse, Massespektrometri, Væskekromatografi
Heggelund, Julie Elisabeth Forsker j.e.heggelund@medisin.uio.no Biologisk kjemi, Livsvitenskap - life science, antibiotikaresistens
Hegna, Ida Kristin Professor emeritus +47 22844934 +4795096830 (mob) +47-95096830 i.k.hegna@farmasi.uio.no Livsvitenskap - life science, Mikrobiologi, Molekylærbiologi, AFM
Jakobsen, Kjetill Sigurd Professor +47 22854602 +47 90741779 (mob) k.s.jakobsen@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Jaroszewicz, Ewa Overingeniør +47 22844948 ewa.jaroszewicz@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Molekylærbiologi, Livsvitenskap - life science
Johansen, Harald Thidemann Professor +47 22856595 +4791674070 (mob) 91674070 h.t.johansen@farmasi.uio.no Farmakologi, Biokjemi, Celle- og molekylærbiologi, Proteaser, Farmasi, Livsvitenskap - life science, Legemidler, Cathepsiner, Proteolytiske enzymer, Onkologi/kreft, Legumain, Cystatin, Fysiologi
Kolstø, Anne-Brit Professor emeritus +47 22856923 a.b.kolsto@farmasi.uio.no Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Livsvitenskap - life science
Koomey, John Michael Professor +47 22854091 j.m.koomey@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Krengel, Ute Professor +47 22855461 ute.krengel@kjemi.uio.no Kjemi, Biologisk kjemi, Livsvitenskap - life science
Lande, Tor Sverre +47 22852455 +47 95107155 (mob) bassen@ifi.uio.no Analog, Wireless, Mixed-signal, Livsvitenskap - life science, Technology, Impulse radio, RFID, LifeNanoelectronics, UWB, Radar
Nederbragt, Lex Førstelektor +47 22844132 lex.nederbragt@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science, Bioinformatikk
Nikolic, Natasa Rådgiver +47 22857565 +4790692302 (mob) +4790692302 natasa.nikolic@mn.uio.no Livsvitenskap - life science, Forskningsadministrasjon
Pedersen-Bjergaard, Stig Professor +47 22856576 stig.pedersen-bjergaard@farmasi.uio.no Farmasi, Legemidler, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Prøveopparbeidelse, Mikroekstraksjon
Reubsaet, Léon Professor +4722856613 leonr@farmasi.uio.no Farmasi, Kjemi, Legemidler, Kjemi, Livsvitenskap - life science, Legemiddelanalyse, Bioanalyse, Peptidanalyse, Proteinanalyse, Prøveopparbeidelse, Massespektrometri, Væskekromatografi
Solberg, Rigmor Professor +47 22857514 +47 97739048 (mob) rigmor.solberg@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmasi, Legemidler, Cellebiologi, Molekylærbiologi, Biokjemi, Livsvitenskap - Life Science, Aterosklerose, Kreft, Osteoporose, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Proteolyse, Cysteinproteaser, Legumain, Cathepsiner, Cystatin
Stenseth, Nils Chr. Professor +47-22854584 n.c.stenseth@mn.uio.no Livsvitenskap - life science
Sørensen, Henrik Vinther Stipendiat h.v.sorensen@kjemi.uio.no Biologisk kjemi, Livsvitenskap - life science, Kjemi
Tho, Ingunn Professor +47 22844455 +47 91817026 (mob) ingunn.tho@farmasi.uio.no Livsvitenskap - life science, Farmasi, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Personalized medicine, Bionanoteknologi, Legemiddelteknologi, Nanoteknologi, Bioadhesjon, Mucoahdesion, Statistisk forsøksplanlegging og multivariat evaluering