Nettsider med emneord «Musikk»

Bildet kan inneholde: Musikk, Fiolinisten, Fiolinist, Musiker, Collage.
Publisert 29. apr. 2019 14:25

Velkommen til konsert med den anerkjente Terje Moe Hansens fiolinklasse på Norges musikkhøgskole. Bli med på en konsert som kombinerer musikk og poesi for en full artistisk opplevelse av uttrykk og inntrykk.

Publisert 30. jan. 2019 10:27

Få med deg en helt spesiell konsertforelesning med joikerne Sara Marielle og Inger Biret på Scene HumSam. 

Publisert 8. jan. 2019 13:23

Fra Nina Simone til egen musikk inspirert av sine vest-afrikanske røtter - Mariama Ndure er blant Norges mest spennende nye stemmer, og har mye å by på! 

Publisert 8. jan. 2019 12:42

Velkommen til minikonsert på Naturhistorisk museum i vinterferien! 

Publisert 8. jan. 2019 12:32

Velkommen til klassisk konsert ved Det odontologiske fakultet. 

Publisert 8. jan. 2019 11:06

Velkommen til konsert om komposisjonsformen "la follia" med Christian IV Consort, Norges fremste utøvere av tidligmusikk. Etter konserten blir det samtale med forsker og barokkdanser Elizabeth Svarstad om hennes doktoravhandling om dans som sosial dannelse i Norge 1750–1820.

Publisert 8. jan. 2019 09:44

Velkommen til årets første Lunsj med kultur-arrangement, og velkommen til programslipp!

Publisert 21. juni 2017 12:23

Alle nye masterstudenter inviteres herved til en introduksjon av vårt laboratorie som undersøker bevegelse og musikk. 

Publisert 16. mars 2017 15:19

As part of the international conference “Global Challenges – Nordic Experiences” happening in Oslo 20-21 March 2017, Deichman will host an event with presentations by music researchers Stéphane Aubinet and Tore Størvold from The University of Oslo and Nina Nielsen from the Norwegian Academy of Music, followed by a live performance by Torgeir Vassvik.   

Publisert 7. feb. 2017 16:08

A Study Day co-hosted by IASPM Norden & Nordic Sounds 

All are invited to the International Association for the Study of Popular Music (IASPM Norden) Study Day at the Department of Musicology, University of Oslo on September 14 2017.

The theme of the day is the study of popular music in the Nordic countries. Professor Stan Hawkins will introduce the event, which is co- hosted by our department’s Nordic Sounds: Critical Music Research Group.

Publisert 25. nov. 2013 07:57
Publisert 29. sep. 2013 22:58

Publisert 5. feb. 2013 21:52

Oppgavene leveres som én PDF-fil i Fronter. Alle oppgavene må leveres og godkjennes innen siste forelesning.

fourMs
Publisert 21. aug. 2012 10:25

fourMs er en interfakultær forskningslab hvor musikkforskere, informatikere og psykologer jobber sammen for å løse problemer knyttet til hvordan vi opplever musikk (musikkognisjon), og hvordan vi kan studere musikk ved hjelp av nye teknologier. Fra 2018 vil aktivitetene til fourMs fortsette innenfor RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse.

Publisert 23. juli 2012 15:29

There are now podcast streams available (Norwegian only) from the MIC seminar on our two new book releases.

Publisert 23. juli 2012 15:29

We have set up a podcast from the course MUS2006 Musikk og bevegelse (Music and Movement). This is an introductory course (in Norwegian) covering theory and methods for studying music-related movements.

Publisert 26. jan. 2012 19:43

Oppgavene leveres som én PDF-fil i Fronter. Alle oppgavene må leveres og godkjennes innen siste forelesning.

Publisert 24. jan. 2012 08:12

Denne forelesningen begynner med å diskutere ulike måter å studere musikk på. Deretter blir noen viktige begreper for å forstå musikk og bevegelse presentert: musikkognisjon, multimodalitet, musikkrelaterte/musikalske bevegelser. Det gis deretter en rekke eksempler på ulike bevegelsestyper: lydproduserende, støtte, kommunikative, akkompagnerende, osv. hos både utøvere og sansere.

Publisert 8. apr. 2011 13:22

I denne forelesningen diskuterer jeg forskjellen mellom eksperiment og observasjonsstudie, og går gjennom grunnleggende eksperimentdesign og statistikk. 

Publisert 1. apr. 2011 13:51

Dette er introduksjonen til bevegelsesanalyse og bevegelsessporing. Etter denne introduksjonen gikk vi til bevegelseslaben for å gjøre opptak.

Publisert 11. mars 2011 14:07

Dette er introduksjonen til øvelsen om kvantitativ videoanalyse. Det er en kort gjennomgang av forskjellen mellom kvalitativ og kvantitativ analyse, samt hva digital video er og hvordan den kan analyseres.

Publisert 7. mars 2011 09:15

Denne forelesningen ser på ulike musikkrelaterte bevegelser hos sansere, dvs. de som opplever musikk. Dette inkluderer konsert, dansing, trening, hverdagsliv. 

Det var mye diskusjon på timen og dette ble dessverre ikke fanget så godt opp i opptaket. 

Publisert 24. jan. 2011 09:40

Denne forelesningen begynner med å diskutere ulike måter å studere musikk på. Deretter blir noen viktige begreper for å forstå musikk og bevegelse presentert: musikkognisjon, multimodalitet, musikkrelaterte/musikalske bevegelser. Det gis deretter en rekke eksempler på ulike bevegelsestyper: lydproduserende, støtte, kommunikative, akkompagnerende, osv. hos både utøvere og sansere.

Publisert 16. aug. 2010 21:54

Here you will find some links that are relevant for the course.

Publisert 11. aug. 2010 11:24

Presentasjonen starter med en introduksjon til fourMs-laben og forskningsprosjektene som pågår der, og går deretter over til å presentere og diskutere ulike typer bevegelsessporingssystemer. Deretter ble det gjennomført praktiske demonstrasjoner av to forskjellige bevegelsessporingssystemer (Xsens og Qualisys).