Nettsider med emneord «Musikkvitenskap»

Publisert 22. sep. 2021 09:41
Publisert 21. aug. 2018 09:36
Publisert 16. nov. 2017 09:11
Publisert 7. feb. 2017 16:08

A Study Day co-hosted by IASPM Norden & Nordic Sounds 

All are invited to the International Association for the Study of Popular Music (IASPM Norden) Study Day at the Department of Musicology, University of Oslo on September 14 2017.

The theme of the day is the study of popular music in the Nordic countries. Professor Stan Hawkins will introduce the event, which is co- hosted by our department’s Nordic Sounds: Critical Music Research Group.

Menneskelig mikrobevegelse i musikkpersepsjon og interaksjon.
Publisert 4. juli 2016 11:09

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Prosjektet vil undersøke hvordan musikk påvirker det vi kan kalle mikrobevegelser, slik som de ørsmå bevegelsene vi ser når vi står stille.

Publisert 24. juni 2015 11:12

Nasjonalbibliotekets populærmusikksamling består av ulike typer materiale egnet for forskning på populærmusikkens utvikling i Norge. Samlingen åpner for så vel musikkvitenskapelige, historiske, og kulturhistoriske som sosiologiske og antropologiske innfallsvinkler til emnet.

Publisert 24. juni 2015 11:12

Nasjonalbiblioteket jazzsamling består av ulike typer materiale som er velegnet for forskning på jazzens utvikling i Norge. Dette omfatter både musikkvitenskapelige, historiske, sosiologiske, kulturhistoriske og antropologisk innfallsvinkler til emnet.

Publisert 24. juni 2015 11:12

Balladeprosjektet på Nasjonalbiblioteket tek sikte på å publisere vitskaplege kjeldeutgåver av både tekstar og melodiar til norske mellomalderballadar. Balladane eignar seg godt til både kultur-, språk-, litteratur- eller musikkhistoriske studie.

Publisert 24. juni 2015 11:11

Nasjonalbibliotekets folkemusikksamling omfatter ca. 47 000 enkeltopptak av norsk folkemusikk fra tidlig 1900-tall og fram til i dag. Denne unike lydsamlingen gir innblikk både i norsk folkemusikkrepertoar gjennom tidene, så vel som de ulike folkemusikkinnsamlernes interesser og preferanser i ulike perioder.

Publisert 24. juni 2015 11:11

Nasjonalbibliotekets musikksamling er Norges største samling av noter generelt og kunstmusikk spesielt. Samlingen er en velegnet kilde til problemstillinger som angår norsk musikkhistorie, musikkedisjon, kulturhistorie og mediehistorie.

fourMs. Music, Mind, Motion, Machines. It says with letters. Illustration.
Publisert 21. aug. 2012 10:25

fourMs er en verdensledende forskningsinfrastruktur for studier av mennskelig bevegelse i et omsluttende multimedia-oppsett. Den brukes primært til å studere musikkrelaterte kroppsbevegelser, musikkutøving og musikkpsykologi. I senere tid har den også blitt brukt til studier i lingvistikk, dans, sport og velvære.