Nettsider med emneord «Nettskjema»

TSD-logo
Publisert 4. okt. 2019 14:04
Publisert 21. aug. 2019 11:23

Nettskjema er nede for vedlikehold av database.

Publisert 25. sep. 2018 11:27

For alle lukkede spørsmål finnes en forenklet måte å opprette, redigere og kopiere  svaralternativer.   Funksjonen aktiveres ved klikk på lenken "Rediger som tekst" i spørsmålselementet.  Svaralternativer skilles fra hverandre ved innlegging av  " | " som skilletegn. 

Publisert 2. mai 2018 13:45

En kort veiledning i hvordan importere data fra en Nettskjemaundersøkelse til Stata. 

Publisert 24. jan. 2017 12:15

*** NB: ***

Løsningen for lokal mellomlagring  finnes kun for skjema med "gammelt design".

For skjema med "nytt design" kan du lese mer her om de regler som gjelder for svartider og levering.

 


 

Nettskjema tilbyr deg som redaktør å be om aktivering av lokal lagring av svar underveis i svarprosessen for skjema som kan besvares av Alle. Når funksjonen aktiveres av respondenten under svaring, lagres svardata fortløpende (kryptert) inne i den i nettleseren som brukes. Svarprosessen kan avbrytes når respondenten vil, og endringene i skjemaet er lagret i den aktuelle nettleseren på  maskinen det ble  svart [1].