Nettsider med emneord «Nvivo»

Publisert 8. aug. 2017 10:17

In this lecture you will get an introduction to NVivo as a tool for computer assisted qualitative data analysis.

Publisert 16. sep. 2016 12:23

Presentasjon / workshop som gir en innføring i NVivo som verktøy for it-støttet kvalitativ metode

Update 05.11.2016: the course will be held in english this time.

Publisert 26. juni 2012 10:00
Publisert 4. mai 2011 10:04

I denne forelesningen får du en innføring i NVivo som verktøy for it-støttet kvalitativ metode