Nettsider med emneord «Nytt fra ledelsen»

Bildet kan inneholde: business, offisielt.
Publisert 22. okt. 2020 14:22

Vi er nå kommet til midten av oktober, høstværet er kommet for fullt og jaktsesongen er i gang. Høsten er tid for strategier og planlegging. Instituttledelsen erfarer at tidligere tiltak for eksternt finansierte prosjekter har gitt gode resultater, og vi iverksetter nå flere insentivordninger.

Bildet kan inneholde: business, offisielt.
Publisert 15. sep. 2020 15:27

Høsten er kommet til Klinmed og vi ønsker alle velkommen tilbake på jobb etter en velfortjent sommerferie. Nye studenter er på plass, undervisningen er godt i gang og kunnskap videreføres.

Bildet kan inneholde: oxeye tusenfryd, tusenfryd, blomst, mayweed, petal.
Publisert 28. juni 2020 11:33

Vi legger snart bak oss en svært spesiell og utfordrende vår. En periode som har krevd mye av alle. En oppsummering av våren gir historier om manglende tilganger, forsinkede midler og utfordringer med hjemmekontor. Samtidig har disse månedene vist oss at vi får til det meste sammen. Vi har klart oss, arbeidsoppgavene er utført, og vi har så langt ikke mistet noen gjennom pandemien. Vi må være stolte av vår felles innsats.

Bildet kan inneholde: business, offisielt.
Publisert 22. mai 2020 10:08

De siste månedene har vært utfordrende, lærerike og svært annerledes enn noen av oss har opplevd før. Den nasjonale dugnaden har vært så effektiv at vi nå gradvis åpner for en mer normal hverdag. Det er imidlertid viktig at vi fremdeles ivaretar smittevernregler og hensyn til hverandres ulike behov når vi nå skal tilbake til arbeidsplassen. Er du, eller dem du bor sammen med, småsyk, holder du deg hjemme og tester deg for covid-19, før du kommer på jobb!

Bildet kan inneholde: business, offisielt.
Publisert 28. apr. 2020 11:34

Koronaepidemien har ført til utfordrende og vanskelige uker for mange av oss. Men smittetallene går nå nedover og håp om en mer normalisert hverdag vokser for hver uke som passerer. På Klinmed har vi fremdeles utfordringer i videreføring av forskning og tilganger til laboratorier. En ny Korona-bølge av ukjent størrelse er dessverre spådd til høsten, så fremtiden er som vanlig vanskelig å forutse sikkert. Vi får ta det på pluss-siden at ingen foreløpig har beskrevet kronisk SARS-CoV-2-infeksjon eller et raskt muterende virus. Det gir oss vaksinehåp. Dette går over, og de enkle personlige tiltakene vil fortsette å virke. 

Bildet kan inneholde: business, offisielt.
Publisert 2. apr. 2020 13:38

Etter to (nye) uker med beredskapstiltak er vi nå over i roligere fase ved Klinmed. Håndteringen av Koronaepidemien har fått på plass digitale løsninger i rekordfart og vi har gjennomført den første heldigitale disputasen ved instituttet med stor suksess. Det er imidlertid fremdeles mye arbeid med omlegginger på undervisningssiden og situasjonen har også ført til stans og forsinkelser i flere forskningsprosjekter.

Bildet kan inneholde: business, offisielt.
Publisert 20. mars 2020 16:59

Det er vanskelig å komme bort fra at Koronasituasjonen påvirker oss i svært stor grad for tiden. I tillegg til det overordnete målet om å hindre videre smitte, er all «analog» undervisning ved UiO avlyst. Alle ansatte som ikke er nødvendig for å ivareta kritiske funksjoner, er blitt bedt om å holde seg hjemme.

Bildet kan inneholde: snapshot, arkitektur.
Publisert 27. nov. 2019 12:18

Det er lovende at det er så mange dynamiske miljøer ved Klinmed som tenker stort. Vi ønsker langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå velkommen, og ser frem til nye SFF’er og flere EU-prosjekter.

Knut Lundin, utdanningsleder og professor.
Publisert 4. sep. 2019 13:34

Undervisning av medisinerstudentene er en av hovedaktivitetene ved Klinmed. Undervisningen er blitt betydelig styrket med egne Utdanningslederstillinger ved hvert institutt.

Brygge med utsikt over en innsjø.
Publisert 26. juni 2019 12:47

Kjære medarbeidere!

Klinmed er et imponerende institutt med svært gode undervisere og forskere. Sammen med en kompetent administrasjon utgjør dere en faglig supertanker i norsk sammenheng.

Professor og leder av Campus Ahus, Torbjørn Omland. © UiO/Øystein H. Horgmo.
Publisert 15. mars 2019 13:06

Campus Ahus er en viktig del av Institutt for klinisk medisin, både innen undervisning og forskning.

Shuo-Wang Ciao
Publisert 11. feb. 2019 08:47

Hverdagen til det nye lederteamet preges av rutinearbeid med ansettelser og økonomi, men også av dagsorden satt av institusjoner vi jobber tett sammen med.