Personer med emneord «Offentlig politikk og administrasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Åse Gornitzka Gornitzka, Åse Viserektor for forskning og internasjonalisering 22856036 ase.gornitzka@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Reformer, EU, Kunnskapsorganisasjoner