Nettsider med emneord «Omvendtklasserom»

Publisert 6. nov. 2014 12:16

I oktober deltok jeg på en BI konferanse om kvalitet i utdanningen, "BI2020" spekket med teknologi og fremtidsvisjoner. Av spesiell interesse bet jeg meg merke til Njål Foldnes sin enkle men metodisk gode undersøkelse av egen eksperimentering med Flipped Classroom (omvendt klasserom)...