Personer med emneord «Organisasjonsutvikling»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Lin Anett Haugsland Haugsland, Lin Anett Seniorrådgiver +47-93444303 l.a.haugsland@admin.uio.no Prosess- og prosjektledelse, Prosesstøtte, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring
Bilde av Elisabeth Kvalvåg Kvalvåg, Elisabeth Seniorrådgiver +47-22857749 +47-92207749 elisabeth.kvalvag@admin.uio.no Opplæring, Prosjektledelse, Tilrettelegging, Rådgivning, Organisasjonsutvikling, Kompetanseutvikling
Bilde av Kristin Lindley Lindley, Kristin Prosjektleder +47-22856004 +47-95165128 kristin.lindley@admin.uio.no Prosessledelse, Prosjektledelse, Organisasjonsutvikling
Bilde av Lars Lomell Lomell, Lars Seksjonssjef +47-22840703 +4792290101 92290101 lars.lomell@link.uio.no ledelse, strategi, økonomistyring, prosjektstøtte, personal, forskningsformidling, kunnskapskanalen, digitale læringsomgivelser, audio-visuell formidling, undervisning, organisasjonsutvikling, læringsmiljø.
Bilde av Koyote Millar Millar, Koyote Seniorrådgiver +47-22854238 koyote.millar@admin.uio.no Prosesstøtte, Prosess- og prosjektledelse, Organisasjonsutvikling, Coaching
Bilde av Eva Helene Mjelde Mjelde, Eva Helene Administrasjonssjef +47-22855548 +47-90015585 e.h.mjelde@admin.uio.no Administrasjon, Ledelse, Strategi, Prosjektledelse, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring, Økonomistyring
Bilde av Nina Merete Norli Ringnes Ringnes, Nina Merete Norli Seniorrådgiver +47-22857734 +47-93096866 n.m.n.ringnes@admin.uio.no Kompetanseutvikling, HR-utvikling, Organisasjonsutvikling
Bilde av Anita Sandberg Sandberg, Anita Direktør HMS og beredskap +47-90614459 anita.sandberg@admin.uio.no Strategi, Ledelse, Arbeidsmiljø, HMS, Beredskap, Organisasjonsutvikling
Bilde av Brede Tarald Fannemel Trollsås Trollsås, Brede Tarald Fannemel Seniorrådgiver +47-22841035 +47-91604437 b.t.f.trollsas@admin.uio.no Prosjektledelse, Rådgivning, Organisasjonsutvikling, Strategisk HR, BOTT, Rapportering, Lønnsforhandlinger
Bilde av Sidsel Gunn Valmot Valmot, Sidsel Gunn Seniorrådgiver +47-22856178 +47-91657409 s.g.valmot@admin.uio.no Lederutvikling, Organisasjonsutvikling, Kompetanseutvikling
Wu, Xiao Yun Seniorrådgiver +47-22857029 +47-91352157 x.y.wu@admin.uio.no HR-utvikling, Organisasjonsutvikling, Lederutvikling, Endringsledelse