Personer med emneord «Organisasjonsutvikling»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Lin Anett Haugsland Haugsland, Lin Anett Seniorrådgiver +47 93444303 l.a.haugsland@admin.uio.no Prosess- og prosjektledelse, Prosesstøtte, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring
Bilde av Kristin Lindley Lindley, Kristin Prosjektleder +47 22856004 +47 95165128 kristin.lindley@admin.uio.no Prosessledelse, Prosjektledelse, Organisasjonsutvikling
Bilde av Lars Lomell Lomell, Lars Seksjonssjef +47 22840703 +4792290101 92290101 lars.lomell@link.uio.no ledelse, strategi, økonomistyring, prosjektstøtte, personal, forskningsformidling, kunnskapskanalen, digitale læringsomgivelser, audio-visuell formidling, undervisning, organisasjonsutvikling, læringsmiljø.
Bilde av Koyote Millar Millar, Koyote Seniorrådgiver +47 22854238 koyote.millar@admin.uio.no Prosesstøtte, Prosess- og prosjektledelse, Organisasjonsutvikling, Coaching
Bilde av Eva Helene  Mjelde Mjelde, Eva Helene Prosjektleder +47-22854339 +47-90015585 e.h.mjelde@admin.uio.no Strategi, Prosjektledelse, Organisasjonsutvikling
Bilde av Nina Merete Norli Ringnes Ringnes, Nina Merete Norli Seniorrådgiver +47 22857734 +47 93096866 n.m.n.ringnes@admin.uio.no Kompetanseutvikling, HR-utvikling, Organisasjonsutvikling
Bilde av Anita Sandberg Sandberg, Anita Direktør HMS og beredskap +47-90614459 anita.sandberg@admin.uio.no Strategi, Ledelse, Arbeidsmiljø, HMS, Beredskap, Organisasjonsutvikling
Bilde av Brede Tarald Fannemel Trollsås Trollsås, Brede Tarald Fannemel Seniorrådgiver +47 22841035 +47 91604437 b.t.f.trollsas@admin.uio.no Prosjektledelse, Rådgivning, Organisasjonsutvikling, Strategisk HR, BOTT, Rapportering, Lønnsforhandlinger
Bilde av Sidsel Gunn Valmot Valmot, Sidsel Gunn Seniorrådgiver +47 22856178 +47 91657409 s.g.valmot@admin.uio.no Lederutvikling, Organisasjonsutvikling, Kompetanseutvikling
Wu, Xiao Yun Seniorrådgiver +47 22857029 +47 91352157 x.y.wu@admin.uio.no HR-utvikling, Organisasjonsutvikling, Lederutvikling, Endringsledelse