Nettsider med emneord «Podcast»

Publisert 15. feb. 2013 10:49

I januar var jeg og holdt et foredrag for lærerne på Lovisenberg diakonale høgskole. På bakgrunn av det jeg så, fant jeg at betegnelsen Lovisenberg digitale høgskole, ville passe bedre. Mulig det var mange diakoner der, men de var ikke så iøynefallende. Deres digitale satsing var derimot meget synlig og oppsiktsvekkende:

Publisert 23. juli 2012 15:29

There are now podcast streams available (Norwegian only) from the MIC seminar on our two new book releases.

Publisert 23. juli 2012 15:29

We have set up a podcast from the course MUS2006 Musikk og bevegelse (Music and Movement). This is an introductory course (in Norwegian) covering theory and methods for studying music-related movements.

Publisert 24. jan. 2012 08:12

Denne forelesningen begynner med å diskutere ulike måter å studere musikk på. Deretter blir noen viktige begreper for å forstå musikk og bevegelse presentert: musikkognisjon, multimodalitet, musikkrelaterte/musikalske bevegelser. Det gis deretter en rekke eksempler på ulike bevegelsestyper: lydproduserende, støtte, kommunikative, akkompagnerende, osv. hos både utøvere og sansere.

Publisert 14. des. 2011 09:52

Universitetet i Oslo har for tiden et prosjekt gående for å etablere et felles multimediearkiv for hele universitetet. Bakgrunnen for prosjektet er at vi ikke har en felles løsning for lagring- og distribusjon av multimediefiler. Denne bloggposten er ment å gi en rask oversikt over hva som gjøres, hvor dette arbeidet er i dag og litt om hva vi vil oppnå.

Publisert 1. des. 2011 10:09

Da er det nok en gang duket for DML-dagen! Temaet dette semesteret er "Studiekvalitet" og evinementet går av stabelen tirsdag 6.desember kl.09-12 i Smalltalk, Ole Johan Dahls hus. 

Publisert 7. sep. 2011 09:55

Vi i DML-gruppen prater ofte om hvor enkelt det er å podcaste, og at vi skulle ønske flere benyttet seg av muligheten til å gjøre det. Derfor fant vi ut at vi skulle spille inn en bloggpost, legge ut lyden og så blogge om det. Dette er bloggposten, podcasten finner du nederst i artikkelen.

Publisert 5. juli 2011 12:28

IFIKK har våren 2011 hatt et prøveprosjekt med podcasting av Exphil-forelesningene. Nå er prosjektet evaluert og rapporten er svært hyggelig lesning. Skulle man summert det i en setning ville det vært noe i nærheten av "Studentene elsker podcast". 

Publisert 8. apr. 2011 13:22

I denne forelesningen diskuterer jeg forskjellen mellom eksperiment og observasjonsstudie, og går gjennom grunnleggende eksperimentdesign og statistikk. 

Publisert 6. apr. 2011 15:04

Studenter i dag forholder seg til stadig flere informasjonskilder på nett, og det etterspørres stadig hvordan disse kildene kan samles og utnyttes bedre. Kanskje det mest omtalte nettstedet, Facebook, har vært betraktet mer som en distraksjonskilde fremfor et læringsverktøy. Nå har imidlertid The London School Of Business and Finance (LSBF) og Purdue University (Indiana, USA) gjort noe få har forsøkt tidligere; å benytte seg av det populære nettstedet som studieplattform.

Publisert 1. apr. 2011 13:51

Dette er introduksjonen til bevegelsesanalyse og bevegelsessporing. Etter denne introduksjonen gikk vi til bevegelseslaben for å gjøre opptak.

Publisert 11. mars 2011 14:07

Dette er introduksjonen til øvelsen om kvantitativ videoanalyse. Det er en kort gjennomgang av forskjellen mellom kvalitativ og kvantitativ analyse, samt hva digital video er og hvordan den kan analyseres.

Publisert 7. mars 2011 09:15

Denne forelesningen ser på ulike musikkrelaterte bevegelser hos sansere, dvs. de som opplever musikk. Dette inkluderer konsert, dansing, trening, hverdagsliv. 

Det var mye diskusjon på timen og dette ble dessverre ikke fanget så godt opp i opptaket. 

Publisert 24. jan. 2011 09:40

Denne forelesningen begynner med å diskutere ulike måter å studere musikk på. Deretter blir noen viktige begreper for å forstå musikk og bevegelse presentert: musikkognisjon, multimodalitet, musikkrelaterte/musikalske bevegelser. Det gis deretter en rekke eksempler på ulike bevegelsestyper: lydproduserende, støtte, kommunikative, akkompagnerende, osv. hos både utøvere og sansere.

Publisert 11. aug. 2010 11:19

Denne forelesningen introduserer endel sentrale begreper og teknikker innen kvantitativ analyse, og legger grunnlaget for praktiske demonstrasjoner og tester av programvare. Mer informasjon på wiki'en. Varighet: 16:22.

Publisert 11. aug. 2010 11:14

Denne presentasjonen fokuserer på ting som er viktige å tenke på hvis man ønsker å gjøre videoopptak for bevegelsesanalyse. Varighet: 18:57.

Publisert 11. aug. 2010 10:59

På den første øvelsen skal vi se på hvordan vi kan sette opp en kvalitativ analyse med utgangspunkt i en musikkvideo. Først går vi gjennom forskjellige steg i en slik analyseprosess: 1) generell, 2) deskriptiv, 3) funksjonell, 4) bevegelse-lyd. Deretter går vi gjennom de forskjellige programmene som trengs for å rippe video fra en DVD (Handbrake), spille av og klippe ut video (VLC), og sette opp en tabell (OpenOffic Calc).

Publisert 11. aug. 2010 10:58

I denne forelesningen ser vi på grunnlaget for musikkrelaterte bevegelser, nemlig det som kalles motorteori i sansning. Denne teorien (i forskjellige varianter) hevder at vi har mentale forestillinger av kroppsbevegelser når vi hører lyder, det være seg tale, musikk, eller andre lyder i vår omgivelser, og at disse forestillingene av kroppsbevegelser hjelper oss med å oppfatte det vi hører. For eksempel, hører vi heftig tromming forestiller vi oss heftige kroppsbevegelser, og hører vi dempet og langsom musikk forestiller vi oss rolige og langstrakte bevegelser. Mye nyere forskning støtter denne motorteorien, og vi mener den også kan gi viktige bidrag til vår forståelse av musikk som fenomen.

Publisert 11. aug. 2010 10:53

Denne forelesningen begynner med å diskutere ulike måter å studere musikk på. Deretter blir noen viktige begreper for å forstå musikk og bevegelse presentert: musikkognisjon, multimodalitet, musikkrelaterte/musikalske bevegelser. Det gis deretter en rekke eksempler på ulike bevegelsestyper: lydproduserende, støtte, kommunikative, akkompagnerende, osv. hos både utøvere og sansere.

Publisert 5. mars 2010 11:27

Ritualer og forandring.

Foreleser: Knut Aukrust 

Publisert 5. mars 2010 11:23

Ritualer og forandring.

Foreleser: Knut Aukrust 

Publisert 23. feb. 2010 13:26

Ritualisering

Foreleser: Knut Autkrust

Publisert 23. feb. 2010 13:14

Ritualisering

Foreleser: Knut Aukrust

Publisert 23. feb. 2010 11:41

 Ritualisering

Foreleser: Knut Aukrust

Publisert 23. feb. 2010 11:17

Ritualisering

Foreleser: Knut Aukrust