Nettsider med emneord «Psykologi»

Bildet kan inneholde: tekst, skrift.
Publisert 16. nov. 2020 15:39

Ønsker du å skrive masteroppgave om temaer som er relevante for Norges institusjon for menneskerettigheter sitt arbeid med menneskerettigheter i Norge? Da vil vi komme i kontakt med deg!

Bildet kan inneholde: produkt, transportmiddel, transportere, linje, skrift.
Publisert 12. okt. 2020 15:08

Vi ønsker oss masterstudenter til bildelingsprosjektet: CarNudge: The impact of parking policies and nudging on charsharing?

Publisert 16. sep. 2020 11:40

Redd Barna ønsker å knytte kontakt med masterstudenter som vil skrive sin masteroppgave om barn og unges seksuelle utprøving på internett.

Publisert 2. sep. 2020 14:31

Senter for seniorpolitikk skal fremskaffe, utvikle og formidle kunnskap og erfaringer til virksomheter, arbeidstakere og organisasjoner i norsk arbeidsliv. Oppdatert kunnskap kan bidra til flere gode, inkluderende og attraktive arbeidsplasser, som igjen styrker mulighetene for at flere seniorer både kan, og vil, fortsette lenger i arbeid.

Publisert 11. sep. 2019 09:09
Publisert 26. aug. 2019 13:49

Kan endring av oppmerksomhetsskjevhet bli en ny, medikamentfri behandlingsmetode for depressive plager? Forskningsgruppen for klinisk nevrovitenskap, Psykologisk institutt, UiO, søker etter én eller flere psykologistudenter som er interessert i å skrive hovedoppgave eller masteroppgave innen oppmerksomhetstrening, transdiagnostisk grubling og affektiv skjevhet.

Bildet kan inneholde: Muskel, Illustrasjon, Væpne, Clipart, Rom.
Publisert 11. juni 2019 15:30

Ullensaker kommune tilbyr psykologistudenter fire ulike tema om barn og ungdom; ungdata, samhandlingsmodellen - bedre tverrfaglig innsats, tiltaksevaluering og pakkeforløp i psykisk helsevern og rus, barn og unge. 

Bildet kan inneholde: hår, barn, ansikt, hud, nese.
Publisert 1. apr. 2019 14:58

Hvorfor gir kronisk søvndeprivasjon hos barn lærevansker og andre helseproblemer?

Publisert 1. apr. 2019 13:56

Hvordan hormonelle svingninger assosiert med syklisk bruk av anabole androgene steroider påvirker atferd, hjerne-, -hjerte og karfunksjon?

Foto: privat
Publisert 18. mars 2019 16:35

Stine jobber for Sex og Politikk.

Publisert 13. sep. 2018 10:57

Alopecia areata er fellesbetegnelse for ulike typer av en autoimmun hudsykdom som kjennetegnes ved flekkvis tap av hår. Det er gjort lite forskning på tap av hår og dets påvirkning på psykisk helse. Hvordan påvirker utseende vårt vår psykiske helse?

Foto: Privat
Publisert 16. apr. 2018 13:52

Kamilla jobber på universitetet OsloMet

Publisert 4. apr. 2017 09:14

På denne siden presenteres forskningsprosjekter som kan være aktuelle for deg som skriver hoved- eller masteroppgave. Det fungerer på den måten at du som student bidrar i et forskningsprosjektet gjennom å skrive din avsluttende oppgave i samsvar med og innenfor prosjektets rammer.

Dame på sykkel opp en bakke
Publisert 8. mai 2014 10:19

TØI har et prosjekt om bruk av elsykler som vi ønsker å invitere en masterstudent til å delta i. Prosjektet handler om sykling, med spesiell fokus på elsykler.

veikant med gress og motorvei
Publisert 3. sep. 2013 15:25

Transportsektoren står for en stor andel av de norske utslippene av klimagasser. Det har lenge sett ut til at økt transportvolum og økte uslipp er direkte koblet mot vekst i BNP, men trenger det å være slik?

Parkeringstripe med 4 biler
Publisert 3. sep. 2013 15:23

Parkeringsrestriksjoner er et vanskelig tema - også politisk sett. Her er det mange problemstillinger å ta tak i.

Person som venter på buss
Publisert 3. sep. 2013 15:22

Innen området kollektivtransport møtes mange ulike problemstillinger det kan og bør skrives mer om.

fourMs. Music, Mind, Motion, Machines. It says with letters. Illustration.
Publisert 21. aug. 2012 10:25

fourMs er en interfakultær forskningslab hvor musikkforskere, informatikere og psykologer jobber sammen for å løse problemer knyttet til hvordan vi opplever musikk (musikkognisjon), og hvordan vi kan studere musikk ved hjelp av nye teknologier. Fra 2018 har aktivitetene til fourMs fortsatt innenfor RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse.