Nettsider med emneord «Religionsvitenskap»

Bildet kan inneholde: Tekst, Logo, Linje, Font.
Publisert 18. okt. 2022 11:34

Students from all UiO faculties and departments are welcome to apply. Students based at IAKH  and IKOS , with which PRIO has active collaboration agreements, are especially encouraged to apply. Søknadsfrist 28. november 2022.

Bildet kan inneholde: Tekst, Logo, Linje, Font.
Publisert 15. aug. 2022 13:08

Fafo åpner nå for søknader fra masterstudenter til vårt studentprogram for 2022–23. For å få plass på Fafo, må masteroppgaven din være tematisk relevant for et av Fafos sentrale forskningstema. Søknadsfrist 31. august 2022.

Nonreligion and migration: Project logo
Publisert 1. des. 2020 16:40

Community gardens are often the product of intentional communities creating spaces and relationships that aim to create changed or new forms of social and ecological relationships. What is the nature of these relationships? What is the significance of the growing of food and other plants for how people interact? How do people relate to each other vis a vis the garden?

Nonreligion and migration: Project logo
Publisert 20. nov. 2020 15:17

The topic of this project is religion, nonreligion and the law. Nonreligion is increasingly present in public debates and legal regulations. 

Nonreligion and migration: Project logo
Publisert 20. nov. 2020 13:27

This project takes hiking (trekking, walking, rambling) as its entry point with the purpose of examining how people understand their relationship to each other, the environment and non-human animals. We will use the activity of hiking as a refractor for better understanding religious and nonreligious identities and activities

Nonreligion and migration: Project logo
Publisert 26. juni 2020 11:45

The religious and nonreligious framing of migrants and their descendants in Nordic public policies and debates.

Publisert 27. mai 2015 15:09

Materialet i Nasjonalbibliotekets privatarkiv åpner for mange ulike temaer og tilnærminger til masteroppgaveprosjekter. Her er en samling på åtte korte og konkrete oppgaveforslag som Nasjonalbiblioteket ønsker belyst:

Publisert 19. aug. 2011 11:45

Nasjonalbiblioteket ønsker studenter til å gjøre sammenlignende studier innen kultur- og idéfag med utgangspunkt i bibliotekets håndskriftsamling av norske prekenmanuskripter fra 1700-tallet til i dag.

Publisert 23. mars 2011 12:55

Materialet består overveiende av manuskripter fra Midtøsten og det nære østen, med arabisk og persisk som de dominerende språkene. Imidlertid finnes det også manuskripter eller fragmenter av manuskripter på tyrkisk, urdu, et javanesisk språk, hebraisk, koptisk, mongolsk og pashtu.

Publisert 23. mars 2011 12:54

Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling er en velegnet kilde til problemstillinger som angår kvinnehistorie, familiehistorie, hverdagsliv, årstider og høytider, relasjoner mellom menn og kvinner, foreldre og barn, vennskap med mer – det man kan kalle ”den lille historien”.