Personer med emneord «Renholdsoperatør»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Murugathas Sanmugasundaram Sanmugasundaram, Murugathas Renholder murugathas.sanmugasundaram@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Carolina Isabel Astroza Iglesias Astroza Iglesias, Carolina Isabel Renholder c.i.a.iglesias@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Diosdada P Mabale Solli Solli, Diosdada P Mabale Renholder d.p.m.solli@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Bouarfa Bouzakraft Bouzakraft, Bouarfa Renholder bouarfa.bouzakraft@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Jocelyn Aban Ibanez Ibanez, Jocelyn Aban Renholder j.a.ibanez@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Baljeet Kaur Chattha Chattha, Baljeet Kaur Renholdsleder +47 22845528 baljeetc@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Joginder Kaur Kaur, Joginder Renholder joginder.kaur@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av I Made Armawa Armawa, I Made Renholder i.m.armawa@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Jeyakanthan Jeyaseelan Jeyaseelan, Jeyakanthan Renholder jeyakanthan.jeyaseelan@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Ditter, Gustav Adolf Renholder g.a.ditter@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Emilia Patino Caravana Caravana, Emilia Patino Renholder e.p.caravana@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Judin, Kari Berit Renholder k.b.judin@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Katarzyna Zawadzka-Mbah Teku Zawadzka-Mbah Teku, Katarzyna Renholder k.z.m.teku@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Dennis Nilsson Nilsson, Dennis dennis.nilsson@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Szeszko, Anna Jolanta Renholder a.j.szeszko@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Labuca, Joel Abogadie Renholder j.a.labuca@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Pindo Luamba Luamba, Pindo Renholder pindo.luamba@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Paramjeet Kaur Kaur, Paramjeet Renholdsleder +47 22859390 +47 40860578 paramjek@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Rosalin Pajaron Mabale Mauseth Mauseth, Rosalin Pajaron Mabale Renholdsleder +47 22854561 r.p.m.mauseth@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Paola Annunziata Rosati Vieytes Rosati Vieytes, Paola Annunziata Renholder +47 92243162 p.a.r.vieytes@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Bilde av Gabriel Santana Santana, Gabriel Renholder gabriel.santana@admin.uio.no Renhold, Verneombud, Renholdsoperatør
Bilde av Kristin Synnøve Valentinsen Valentinsen, Kristin Synnøve Avdelingsleder +47 22844817 +47 95999178 k.s.valentinsen@admin.uio.no Renhold, Ledelse, Renholdsoperatør
Bilde av Miguel Escobar Bustamante Escobar Bustamante, Miguel Avdelingsleder +47 22859479 +47 90824081 m.e.bustamante@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør, Ledelse
Bilde av William Barabin Bendu Bendu, William Barabin Renholder w.b.bendu@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør
Sharaf, Sagvan Mohamad Renholder s.m.sharaf@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør