Nettsider med emneord «Rytmeforskning»

En parade med musikere og publikum.
Publisert 24. aug. 2016 10:13

Hvilke aspekter ved musikalsk lyd er viktig for hvordan vi persiperer timing og rytme på mikronivå? Og hvordan varierer dette med kulturell bakgrunn og læring?