Nettsider med emneord «Samfunnsøkonomi»

Bildet kan inneholde: hjul, dekk, sykkel, landkjøretøy, kjøretøy.
Publisert 9. juni 2022 15:27

Velkommen til foredrag og pizza med professor Kalle Moene.

Bildet kan inneholde: hjul, dekk, sykkel, landkjøretøy, kjøretøy.
Publisert 9. juni 2022 15:26

Velkommen til foredrag og pizza med professor Kalle Moene.

Bildet kan inneholde: hjul, dekk, sykkel, landkjøretøy, kjøretøy.
Publisert 9. juni 2022 15:25

Velkommen til foredrag og pizza med professor Kalle Moene.

Publisert 9. juni 2022 15:05

Vi anbefaler at du kommer på denne workshopen slik at du ikke går glipp av viktig informasjon.

Publisert 9. juni 2022 15:03

Velkommen til nye studenter på årsenheten, bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi, og det femårige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse.

Publisert 9. juni 2022 15:00

Vi anbefaler at du kommer på denne workshopen slik at du ikke går glipp av viktig informasjon.

Publisert 9. juni 2022 14:59

Velkommen til nye studenter på årsenheten, bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi, og det femårige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse.

Publisert 9. juni 2022 14:54

Velkommen til nye studenter på årsenheten, bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi, og det femårige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse.

Publisert 9. juni 2022 14:52

Vi anbefaler at du kommer på denne workshopen slik at du ikke går glipp av viktig informasjon.

Publisert 18. mars 2022 12:17

Vil du gjennom din masteroppgave bidra til sosial bærekraft og å gjøre en forskjell innenfor et felt med internasjonale og nasjonale mål?

Bildet kan inneholde: gjøre.
Publisert 2. nov. 2021 10:08

Denne høsten har C40, i samarbeid med Oslo kommune, lansert en klimabudsjettpilot som samler 11 storbyer verden over i å utforske, utvikle, implementere og forbedre bruken av klimabudsjett som effektivt styringssystem for å nå ambisiøse klimamål. Piloten baseres på erfaringer fra Oslos mangeårige arbeid med klimabudsjett og varer fra 2021-2022 med potensiale for oppskalering i 2023. Vi ønsker å invitere 2-3 studenter til å skrive oppgave om klimabudsjettpiloten for C40 Oslo i løpet av våren 2022.

Bildet kan inneholde: fiolett, rektangel, gjøre, elektrisk blå, magenta.
Publisert 21. okt. 2021 09:56

Verden endrer seg raskt og tradisjonelle selskaper sliter med å følge med. Forbrukere krever nye løsninger som fungerer og nye forretningsmodeller som Netflix, Amazon og Pokemon Go utfordrer tradisjonelle bedrifter.

Bildet kan inneholde: skrift, materiell eiendom, logo, symbol, grafikk.
Publisert 29. jan. 2021 13:28

I Norge har man de senere årene lagt ned flere små og lokale lavsikkerhetsfengsler. De har blitt erstattet med større høysikkerhetsfengsler, plassert i skogs- og industriområder. Hva er konsekvensene av en slik utvikling? Og er det slik fremtidens kriminalomsorg burde se ut?

Vi ønsker å komme i kontakt med masterstudenter som er interessert i denne tematikken, og som kan bidra til økt kunnskap om hvilke faktorer i fengselets omgivelser (f.eks. utforming, skala, lokasjon og lignende) som spiller en rolle for trygg tilbakeføring.

Bildet kan inneholde: tekst, skrift.
Publisert 16. nov. 2020 15:39

Ønsker du å skrive masteroppgave om temaer som er relevante for Norges institusjon for menneskerettigheter sitt arbeid med menneskerettigheter i Norge? Da vil vi komme i kontakt med deg!

Bildet kan inneholde: produkt, transportmiddel, transportere, linje, skrift.
Publisert 12. okt. 2020 15:08

Vi ønsker oss masterstudenter til bildelingsprosjektet: CarNudge: The impact of parking policies and nudging on charsharing?

Publisert 2. sep. 2020 14:31

Senter for seniorpolitikk skal fremskaffe, utvikle og formidle kunnskap og erfaringer til virksomheter, arbeidstakere og organisasjoner i norsk arbeidsliv. Oppdatert kunnskap kan bidra til flere gode, inkluderende og attraktive arbeidsplasser, som igjen styrker mulighetene for at flere seniorer både kan, og vil, fortsette lenger i arbeid.

Publisert 22. apr. 2016 14:29

Salget av småskala lokalmat øker, men det er hittil forsket lite på feltet. Bondens marked ønsker mer forskning på temaet.

Publisert 18. nov. 2015 10:13

Er du masterstudent og jobber med by eller sted? Hvert semester lyser By- og regionsforskningsinstituttet NIBR ut samarbeidsmuligheter for masterstudenter, som ønsker å skrive oppgave knyttet til deres forskningsområder.