Nettsider med emneord «Sikkerhet»

Bernt Hagtvet
Publisert 14. okt. 2020 14:34

30 år etter Tyskland vart samla - og månader før Angela Merkl avsluttar si lange periode som kansler – kva no?

Publisert 5. juni 2020 12:18
Publisert 5. juni 2020 12:18
Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Publisert 3. des. 2019 10:45

Politisk risiko 2020: Dagens internasjonale politiske situasjon

Bernt Hagtvet
Publisert 3. juli 2019 14:38

Kva kan vi lære av den spanske borgarkrigen i dag?

Publisert 14. nov. 2018 16:50

Politisk risiko 2019: Mot mer konflikt mellom stormakter?

Bernt Hagtvet
Publisert 14. juni 2018 15:00

Frukostseminar med utgangspunkt i Hannah Arendts rettsreportasje fra 1963

Publisert 4. juni 2018 10:17
Publisert 8. mai 2018 09:15
Bernt Hagtvet
Publisert 3. juli 2017 13:44

Det totalitære samfunn og notida

Kor aktuell er Orwells diagnose i dag? Bernt i møte med Datatilsynet og Teknologirådet

Publisert 24. mai 2017 13:34
Publisert 15. feb. 2017 15:29

Fra mai 2018 vil EUs personvernsforordning avløse personopplysningsloven og gjelde som norsk lov.

Publisert 8. sep. 2016 13:21
Publisert 8. mars 2016 15:35

Frukostseminar om risikobilde og risikoaksept.

Kva har mest å seie for at vi skal kjenne oss trygge? Kva truslar er vi villige til å leve med?  

Publisert 15. feb. 2016 10:30

Tema denne gangen er sikkerhet

Publisert 11. feb. 2016 13:28

Trusler og trygghet. Hva har størst innvirkning på trygghetsfølelsen? Hvilke trusler er vi villige til å leve med?

Publisert 4. feb. 2016 17:15
Publisert 12. jan. 2016 15:32

Nettverket har seks seminarer i løpet av 2016-2018

Publisert 24. aug. 2015 12:25

Partnerforums høstkonferanse 2015 tok for seg big data-teknologiens akselererende utvikling og konsekvensene for samfunnet og for offentlig forvaltning. Hva er potensialet og hva er farene?

Publisert 17. aug. 2015 14:32
Publisert 18. feb. 2015 15:36

På Partnerforums 5. seminar i rekken om arbeids- og organisasjonsformer spurte vi om nettverksorganisering er egnet i staten.

Publisert 13. okt. 2014 10:59

Partnerforum og Næringslivsforum inviterer toppledere til seminar om Norges sikkerhets- og beredskapsutfordringer.

Publisert 7. aug. 2014 14:07
Publisert 17. des. 2013 18:19