Nettsider med emneord «Strålevern»

Publisert 2. juli 2015 10:30
Publisert 20. aug. 2010 11:18

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.