Nettsider med emneord «Styring» - Side 3

Publisert 29. juni 2011 11:20

Partnerforums innovasjonsnettverks femte møte:

God styring av IKT er blitt svært krevende. Mengden teknologisystemer og høyt antall ulike leverandører gjør styring og ledelse til en hovedutfordring ved offentlige IT-prosjekter. Seminaret søker å belyse hvordan det offentlige bør håndtere sine IKT-utfordringer framover. Har det offentlige noe å lære av det private næringsliv?

Publisert 29. juni 2011 11:18

Det går knapt en dag uten at media bruker store overskrifter på enkeltmenneskers ublide og ubarmhjertige møter med offentlig sektor. Samtidig stilles det stadig skjerpede krav til god ressursutnyttelse i offentlig sektor. Vi vil ha mer og bedre skole, helse og andre offentlige tjenester.  

Publisert 29. juni 2011 11:17

Hvorfor modifiseres moderne reformer i foregangsland som Australia og New Zealand, og vil Norge følge deres eksempel?

Publisert 29. juni 2011 11:17

NAV-reforma er den største forvaltningsreforma i Noreg nokon gong, når det gjeld tal tilsette, brukarar og ressursar. Dette frukostmøtet har som mål å formidle fersk kunnskap om kvar NAV står i dag og diskutere nokre av utfordringane ved den omfattande reforma. Vi får innleiingar av Tom Christensen og Kåre Hagen, som leier kvar sin modul av evalueringa av NAV.

Publisert 29. juni 2011 11:16

Partnerforum inviterte til frukostmøte om Riksrevisjonen si rolle ved forbetringar av norsk forvaltning. Politidirektør Ingelin Killengreen og riksarkivar Ivar Fonnes stilte med synspunkt og erfaringar og dei blei kommentert av Tor Saglie. Frukostmøtet blei avslutta med diskusjon leia av Andreas Hompland.