Nettsider med emneord «Svein Stølen»

Bildet kan inneholde: flyreise, himmel, vinge, dagtid, flyselskap.
Publisert 3. des. 2019 18:09

Universitetsstyret vedtok mål om 10 prosents reduksjon i CO2-utslipp fra flyreiser i 2020 og vil at UiO skal ha høye ambisjoner for klimagasskutt fremover.

Bildet kan inneholde: flyreise, himmel, vinge, dagtid, flyselskap.
Publisert 7. okt. 2019 10:52

I desember skal en tiltaksplan for å redusere klimagassutslippene fra UiOs drift legges frem for universitetsstyret. For å utvikle denne planen, jobber vi nå langs fire delvis overlappende akser.