Nettsider med emneord «TSD»

Publisert 10. des. 2019 17:11

Importing and running containers in TSD

TSD-logo
Publisert 4. okt. 2019 14:04
Publisert 22. aug. 2018 12:08

Informasjonen som vises i skjemaet vil bli lagret og kan inneholde personopplysninger.

Publisert 22. aug. 2018 12:08

Skjema som er satt opp til å lagre personopplysninger lagrer kun det du blir bedt om å svare på. Unntakene beskrives under.

Publisert 5. mars 2018 09:49
Publisert 8. jan. 2016 15:30

Training in using High-performance Computing (HPC) efficiently, for Abel and Colossus (TSD) users, with optional "HPC basics for research" certificate. The course is also open for all users of Notur systems, but examples and specifics will pertain to Abel and Colossus.

Publisert 21. aug. 2015 18:31

The courses and tutorials are centered around UiO's computing facility - the compute cluster Abel. This is a national resource also available to local researchers and students who have need for extra computing resources.

Publisert 16. feb. 2015 11:10

The courses and tutorials are centered around the UiO's computing facility - compute cluster Abel. This is a national resource also available to local researchers and students who have need for extra computing resources. 

Publisert 14. okt. 2013 12:15

Dette er et valg som kan gjøres under fanen "Innstillinger" for et skjema. Standardvalget er "Nei" så hvis du ønsker å bruke denne funksjonen må den aktivt slås på ved å trykke "Endre" og velge "Ja". Du får da opp en ny fane som heter "Kodebok".

Koding av spørsmålstekstene og svaralternativer til variabelnavn og standardverdier er nyttig hvis resultatene fra en undersøkelse skal etterbehandles i et analyseverktøy (f.eks. SPSS, STATA eller R). En kodebok gir informasjon om struktur, innhold og layout på datafilen til en undersøkelse. Oppsettet av kodeboken kan eksporteres som tekstfil og brukes som dokumentasjon og hjelpemiddel i videre bearbeiding av datasettet.

Komplett utfylt kodebok er påkrevet for alle skjema som skal levere data til TSD.