Nettsider med emneord «Transport»

Publisert 25. aug. 2020 12:17

Dr. juris Ellen Eftestøl presenterer boka "Sustainable and efficient transport - Incentives for Promoting a Green Transport Market", edited by Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, Suvi Sankari and Anu Bask

NB: påmelding av hensyn til enkel bevertning.

Vi benytter anledningen til en milepælsmarkering i etterkant av bokpresentasjonen.

Publisert 6. juni 2017 16:37
Publisert 6. jan. 2014 10:29