Nettsider med emneord «Twitter»

Publisert 25. feb. 2013 10:40

Imaget til DML har på mange måter også omfavnet bruk av sosiale medier. Det faller naturlig innunder interessefeltet vårt uten at vi har noen tjenester knyttet til det. Men la oss snakke om den store elefanten i rommet; DML har selv ikke vært aktive på sosiale nettsteder. Eller, det vil si, DML som gruppe har ikke vært aktive på sosiale medier.

Publisert 16. juni 2011 13:02

Alfakrøllen fekk ein renessanse då eposten gjorde sitt inntog. Rett til høgre på dei fleste tastatur er det ein annan liten rakkar av et teikn som vært meir og meir brukt - nemleg: # eller "firkant" om du vil. Men til kva anna enn nummerering? 

Publisert 1. nov. 2010 12:15

Burde undervisning forandres når studenter forandres? Ifølge en forskningsrapport fra BI, med Thomas Hoholm i spissen, har studenter i dag andre forutsetninger for å lære enn de hadde for 20 år siden. I prosjektet ble det forsket på hvordan interaktive teknologier kan brukes for å tilrettelegge for organisasjonslæring, særlig knyttet til sosiale faktorer som gruppedynamikk og maktrelasjoner.

Publisert 20. sep. 2010 14:15
Publisert 28. juni 2010 13:07

Hvordan kommuniserer dine praksisstudenter seg i mellom i praksisperioden? Har de mulighet for å ta kontakt med hverandre ute i felten når de står i praksis, eller er ukentlige samlinger eneste arena for refleksjon og deling?

Publisert 4. juni 2010 10:00

Tirsdag arrangerte vi DML-dagen om bruk av Facebook spesielt og sosiale medier generelt. Første halvdel av DML-dagen hadde fokus på bruk av sosiale medier ved UiO i et formidlings- og markedsføringsperspektiv. UiO Alumni er allerede tilstede i flere kanaler, som Facebook, Twitter og LinkedIn. Kulturhistorisk museum har tatt steget ut på Facebook og vurderer flere kanaler.