Nettsider med emneord «Viking and Medieval Norse Studies»

Publisert 24. juni 2015 11:12

Balladeprosjektet på Nasjonalbiblioteket tek sikte på å publisere vitskaplege kjeldeutgåver av både tekstar og melodiar til norske mellomalderballadar. Balladane eignar seg godt til både kultur-, språk-, litteratur- eller musikkhistoriske studie.