Nettsider med emneord «blogg»

Publisert 27. sep. 2011 09:37

Er du forsker? Blogger du? Isåfall hvorfor, eller hvorfor ikke? Jeg har tidligere hevdet at bloggen er det verktøyet forskeren har for å bedrive forskningsformidling på egne vilkår. Der hvor artiklene blir for spesialiserte eller vanskelige å skjønne for folk flest, og hvor avisartikkelen kanskje blir en forenkling av saken, så er bloggen rommet i mellom.

Publisert 15. juni 2011 14:52

Det var euforisk stemning i det fuktige, intime og vidunderlige VIA-lokalet under gårsdagens DML-dag. Det gjaldt hvertfall undertegnede som var stolt over et allsidig program og gode diskusjoner. Evangelistene var der, pessimistene var der og, ikke minst, rektor var der. Han holdt riktignok en lav og diplomatisk profil, men tilstedeværelsen hans ble likevel kommentert av de fleste.

Publisert 28. aug. 2012 19:39

Tjenestegruppa for RT har tatt steget inn i bloggsfæren, og ønsker med dette velkommen til RT-bloggen! 

Publisert 16. aug. 2011 12:24

Blogg er et hendig verktøy til å publisere korte, mer personlige tekster på nett og gir leserne mulighet til å gi tilbakemeldinger og kommentarer. 

Publisert 16. jan. 2012 12:47

Blogg er et hendig verktøy til å publisere korte, mer personlige tekster på nett og gir leserne mulighet til å gi tilbakemeldinger og kommentarer.

Publisert 3. sep. 2012 13:00

Høstens bloggkurs er en interaktiv variant som kombinerer hjemmeoppgaver i forkant av kurset (16. og 17.okt) og en avsluttende samling (18.okt).

Publisert 8. jan. 2013 15:21

Vårens bloggkurs er en interaktiv variant som kombinerer hjemmeoppgaver i forkant av kurset og en avsluttende samling.

Publisert 19. juni 2013 14:51

Høstens bloggkurs er en interaktiv variant som kombinerer hjemmeoppgaver i forkant av kurset og en avsluttende samling.

Publisert 14. jan. 2014 15:02

Høstens bloggkurs er en interaktiv variant som kombinerer hjemmeoppgaver i forkant av kurset og en avsluttende samling.

Publisert 1. nov. 2010 12:15

Burde undervisning forandres når studenter forandres? Ifølge en forskningsrapport fra BI, med Thomas Hoholm i spissen, har studenter i dag andre forutsetninger for å lære enn de hadde for 20 år siden. I prosjektet ble det forsket på hvordan interaktive teknologier kan brukes for å tilrettelegge for organisasjonslæring, særlig knyttet til sosiale faktorer som gruppedynamikk og maktrelasjoner.

Publisert 9. juni 2011 10:50

Vårens vakreste læringstekonologiske eventyr er rett rundt hjørnet. Tirsdag 14.juni kl.09 går DML-dagen av stabelen! To ganger i året arrangerer DML-gruppen en egen fagdag der hensikten er å bygge nettverk for erfaringsutveksling, og bidra til kompetanseheving når det gjelder pedagogisk bruk av IT ved UiO.

Publisert 7. sep. 2015 13:39