Nettsider med emneord «boklansering»

Publisert 10. mai 2017 10:00

Vi har gleden av å invitere til lanseringen av boken

Scandinavian Maritime Law – The Norwegian Perspective, 4th edition

 

Publisert 29. mars 2017 16:07

Vi har gleden av å invitere til lansering av boken

Om Erstatningsrett

av Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland

Arrangementet er åpent, men av hensyn til enkel servering ønsker vi

Påmelding

Publisert 11. aug. 2010 11:09

En kort debattrunde etter de ulike innleggene.

Publisert 11. aug. 2010 11:08

Even Ruud er professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, professor II i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole, hvor han for tiden er leder for Senter for musikk og helse. Han er også adjungerende professor ved Aalborg Universitet. Hans faglige hovedinteresser er musikkterapi, musikkpedagogik, musikkpsykologi og feltet knyttet til musikk og kulturforskning, særlig musikk, medier og ungdomskulturer.

Publisert 11. aug. 2010 11:06

Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand er utdannet danser fra Statens Balletthøgskole og School for New Dance Development, Amsterdam. Hun har jobbet som danser, koreograf, pedagog og produsent i 20 år og ledet tidligere sitt dansekompani Open Dance Company. Kari Anne er også utdannet tai chi kineo lærer og var i 12 år leder for Norsk Tai Chi Kineo Institutt og Bevegelsesrommet, et senter for ulike bevegelsesretninger. I dag driver hun sitt eget firma BJERKESTRAND som tilbyr lederutvikling i næringslivet med metoden BodyMindFlow, og leder egne danseprosjekter, bl.a. barokkdansforestillingen "Rubinhjerte".

Publisert 11. aug. 2010 11:05

Victoria Johnson har studert fiolin i Oslo, Wien og London. Hun ga sin debutkonsert i Oslo i 1995 og fikk strålende mottagelser. Siden har hun opptrådt som solist med en rekke forskjellige orkestre, og har også deltatt ved internasjonale kammermusikkfestivaler. De siste årene har Johnson hovedsaklig arbeidet med prosjektet "Elektrisk fiolin i det digitale rom" - et improvisasjonsorientert prosjekt, som blant annet inkluderer video. Siden 2007 har Johnson vært stipendiat ved Norges Musikkhøgskole.

Publisert 11. aug. 2010 11:04

Gunn Engelsrud er professor i helsefagvitenskap og leder for Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole. Hun har utdanning både som fysioterapeut og kroppsøvingslærer og har sin doktorgrad fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har en særlig kompetanse innen kvalitativ forskning og fenomenologi og arbeider med å bruke slike perspektiver i forskning så vel som praksislæring. Hun ga ut boken “Hva er kropp” på Universitetsforlaget i 2006.

Publisert 11. aug. 2010 11:02

Rolf Inge Godøy er professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet i klaver og komposisjon ved Norges Musikkhøgskole, og har doktorgrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hans forskning dreier seg om kognitiv musikkteori dvs. sansning og organisering av lyd i våre sinn. Han var leder for Musical Gestures-prosjektet ved IMV 2004-2007, og leder nå den tverrfaglige forskningsgruppen FourMs (Music, Mind, Motion, Machines).

Publisert 11. aug. 2010 11:01

Alexander Refsum Jensenius er musikkforsker og forskermusiker som arbeider innen feltene kroppslig musikkognisjon og nye instrumenter for musikalsk ekspressivitet (NIME) ved Universitetet i Oslo og ved Norges musikkhøgskole. Han studerte informatikk, matematikk, musikkvitenskap, piano og musikkteknologi ved UiO, Chalmers, UC Berkeley og McGill. Han spiller tangentinstrumenter og levende elektronikk i forskjellige konstellasjoner, inkludert Oslo Laptoporkester (OLO).