Nettsider med emneord «bonytt»

Modernistisk minimalisme godt representert i denne utgaven av Bonytt fra 2002.
Publisert 22. nov. 2021 13:04

Gjennom mitt arbeid med semesteroppgaven min, har jeg utforsket fenomenet nyproduksjon, eksemplifisert gjennom originalen og nyproduksjonen av Bambi-stolen. Jeg har forsøkt å finne ut av av motivasjonen rundt reproduksjon, og hvorfor det er akkurat etterkrigsmøblement som det legges spesielt fokus på.