Nettsider med emneord «dataanalyse»

Publisert 2. mai 2018 13:45

En kort veiledning i hvordan importere data fra en Nettskjemaundersøkelse til Stata. 

Bilde av Jens Christian Jore Christensen
Publisert 18. juli 2014 11:58

Jens Christian Christensen jobber som prisanalytiker i Sparebank1. Prisene for forsikring er basert på matematiske modeller og risikoanalyser.

Publisert 14. okt. 2013 12:15

Dette er et valg som kan gjøres under fanen "Innstillinger" for et skjema. Standardvalget er "Nei" så hvis du ønsker å bruke denne funksjonen må den aktivt slås på ved å trykke "Endre" og velge "Ja". Du får da opp en ny fane som heter "Kodebok".

Koding av spørsmålstekstene og svaralternativer til variabelnavn og standardverdier er nyttig hvis resultatene fra en undersøkelse skal etterbehandles i et analyseverktøy (f.eks. SPSS, STATA eller R). En kodebok gir informasjon om struktur, innhold og layout på datafilen til en undersøkelse. Oppsettet av kodeboken kan eksporteres som tekstfil og brukes som dokumentasjon og hjelpemiddel i videre bearbeiding av datasettet.

Komplett utfylt kodebok er påkrevet for alle skjema som skal levere data til TSD.

Publisert 2. apr. 2012 14:01

I Nettskjema har du mulighet til å laste ned alle leverte besvarelser som en tabulatorseparert fil. Denne kan importeres til SPSS for videre databehandling og analyse. Følgende trinn anbefales for å få et godt resultat.

Merk: denne veiledningen gjelder ikke for skjemaer koblet til Tjenester for Sensitive data (TSD). Se egen dokumentasjon for TSD-skjemaer.