Personer med emneord «ePhorte»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Lena Andersen Andersen, Lena Seksjonssjef +47-22855330 lena.andersen@admin.uio.no Prosjektledelse, Arkiv, ePhorte
Bilde av Lena Andersen Andersen, Lena Section Manager +47-22855330 lena.andersen@admin.uio.no ePhorte, Project management, Archives
Bilde av Thomas Aulin Aulin, Thomas Rådgiver +47-22858666 thomas.aulin@admin.uio.no Refusjon, Nettpublisering, Reise, ePhorte, Forskudd
Bilde av Thomas Aulin Aulin, Thomas Adviser +47-22858666 thomas.aulin@admin.uio.no Travel, ePhorte, Reimbursements, Advances, Web publishing
Bilde av Anne-Gro Berg Berg, Anne-Gro Seniorrådgiver +47-22857776 a.g.berg@admin.uio.no Rådgivning, Arkiv, ePhorte, Brukerstøtte, Opplæring, Nettpublisering
Bilde av Anne-Gro Berg Berg, Anne-Gro Senior Adviser +47-22857776 a.g.berg@admin.uio.no ePhorte, Training, Archives, Support, Counselling, Web publishing
Bilde av Henrik Arnold Borge Borge, Henrik Arnold Senior Executive Officer +47-22844053 h.a.borge@admin.uio.no Counselling, Archives, Courses, ePhorte, Mail room, Registry, Request for access to information, Records management, Support
Bilde av Henrik Arnold Borge Borge, Henrik Arnold Seniorkonsulent +47-22844053 h.a.borge@admin.uio.no Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, ePhorte, Innsynsbegjæringer, Postmottak, Arkiv, Kurs, Journalføring, Veiledning
Bilde av Sigrid Førland Førland, Sigrid Senior Executive Officer +47-22858169 sigrid.forland@admin.uio.no Archives, Counselling, Records management, Registry, ePhorte, Mail room, Support, Request for access to information, Courses
Bilde av Sigrid Førland Førland, Sigrid Seniorkonsulent +47-22858169 sigrid.forland@admin.uio.no Arkiv, Innsynsbegjæringer, Veiledning, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Kurs, Postmottak, ePhorte
Bilde av Ina Høj Hinden Hinden, Ina Høj Rådgiver +47-22856396 i.h.hinden@admin.uio.no ePhorte, Opplæring, Brukerstøtte, Arkiv, Rådgivning, Nettpublisering
Bilde av Ina Høj Hinden Hinden, Ina Høj Adviser +47-22856396 i.h.hinden@admin.uio.no Support, Counselling, Web publishing, Training, ePhorte
Bilde av Are Holsted Holsted, Are Rådgiver +47-22844058 are.holsted@admin.uio.no Opplæring, ePhorte, Brukerstøtte, Rapportering, Arkiv, Rådgivning
Bilde av Are Holsted Holsted, Are Adviser +47-22844058 are.holsted@admin.uio.no Reporting, Support, Archives, Counselling, ePhorte, Training
Bilde av Tor-Audun Kræmer-Olsen Kræmer-Olsen, Tor-Audun Adviser +47-22858157 t.a.kramer-olsen@admin.uio.no ePhorte, Records management, Request for access to information, Archives, Support, Mail room, Counselling, Registry, Courses
Bilde av Tor-Audun Kræmer-Olsen Kræmer-Olsen, Tor-Audun Rådgiver +47-22858157 t.a.kramer-olsen@admin.uio.no Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Innsynsbegjæringer, Arkivfaglig veiledning, Kurs, ePhorte, Postmottak, Arkiv, Journalføring
Bilde av Geir Magnus Walderhaug Walderhaug, Geir Magnus Rådgiver +47-22844057 g.m.walderhaug@admin.uio.no Offentleglova, Opplæring, ePhorte, Rådgivning, Arkiv
Bilde av Geir Magnus Walderhaug Walderhaug, Geir Magnus Adviser +47-22844057 g.m.walderhaug@admin.uio.no Training, Counselling, ePhorte, Archives