Nettsider med emneord «evaluering»

Publisert 6. nov. 2014 13:49

Digital tilstand 2014 er en kvantitativ undersøkelse på nasjonalt nivå som beskriver status og utvikling innen bruk av digitale verktøy i høyere utdanning. I desember forventes Norgesuniversitetet å slippe sin rapport om Digital tilstand 2014 hvor 3454 studenter, 1070 fagansatte, 235 instituttledere, og 38 læresteder deltok. Noen funn er allerede presentert på  NUVs jubileumskonferanse som ble avholdt 3-4. nov.. Dette er den tredje undersøkelsen, hvor de to første ble gjennomført i 2008 og 2011. Noen hovedfunn:

Publisert 24. juni 2014 08:45

I snart 6 år har jeg vært universitetslektor 2 ved Senter for Entreprenørskap på UiO, og jeg har trodd at jeg har god forståelse for studentenes behov. Men nylig hadde jeg gleden av å gjennomføre en serie studentintervjuer som ga meg ny innsikt i studentenes hverdag.

Publisert 6. sep. 2010 13:56

Rambøll har nylig avgitt en rapport hvor de evaluerer bruken av It's learning på NTNU. NTNU ønsker å bruke rapporten for å vurdere hvordan de skal jobbe videre med læringsplattformen.

Publisert 28. mai 2010 15:20