Nettsider med emneord «forelesning»

Publisert 29. jan. 2015 12:47

Dersom en lærer ønsker å aktivisere og engasjere studentene på en ny måte, kan han gjøre det ved å benytte de kanaler/medier studentene allerede bruker, som f.eks. Twitter, Facebook eller Instagram. Her følger et eksempel på bruk av Instagram - en bildedelingstjeneste som svært mange studenter bruker. Dette eksempelet er mer eller mindre i sin helhet lånt fra Nina Ronæs på BI som har bruker Instagram aktivt i undervisningen med stort hell. 

Publisert 24. jan. 2012 08:12

Denne forelesningen begynner med å diskutere ulike måter å studere musikk på. Deretter blir noen viktige begreper for å forstå musikk og bevegelse presentert: musikkognisjon, multimodalitet, musikkrelaterte/musikalske bevegelser. Det gis deretter en rekke eksempler på ulike bevegelsestyper: lydproduserende, støtte, kommunikative, akkompagnerende, osv. hos både utøvere og sansere.

Publisert 23. nov. 2011 05:43

Uninett og deres eCampus-program inviterte til studietur til Nederland for å besøke Universitetet i Delft og Uninetts søsterorganisasjon i Nederland, SURFnet. Målet med turen var å lære mer om hvordan en best mulig kan gjøre video- og lydopptak av forelesninger, og hvordan best distribuere disse til de ulike målgruppene.

Publisert 25. juli 2011 09:00

Man skulle tro at en fullstappet forelesningssal ville generere et ras av spørsmål under og etter forelesning. Ofte er det dessverre ganske knyst. Snakke høyt i en forsamling kan være skummelt for den sjenerte studenten. Men i stedet kan man heller skrive lavt og likevel delta i diskusjonen. 

Publisert 7. sep. 2009 15:06

Kulturanalysens kategoriske imperativ.

Foreleser: Knut Aukrust

Publisert 7. sep. 2009 15:00

 Kulturanalysens kategoriske imperativ.

Foreleser: Knut Aukrust

Publisert 27. aug. 2009 11:08

Kulturhistoriens prolegomena

Foreleser: Knut Aukrust

Publisert 27. aug. 2009 10:59

Kulturhistoriens prolegomena

Foreleser: Knut Aukrust

Publisert 24. aug. 2009 10:48

Introduksjon til emnet. 

Foreleser: Knut Aukrust.

Publisert 24. aug. 2009 10:46

Introduksjon til emnet.

Foreleser: Knut Aukrust