Nettsider med emneord «forskning»

Kvinne på sykkel. Foto
Publisert 27. mai 2022 12:16

En av Norges ledende bærekrafteksperter har en klar beskjed til utdanningssektoren: «Det er et stort behov for etterutdanning om klima- og bærekraft for ansatte i offentlige og private virksomheter. Særlig har de med ansvar for utslippsreduksjoner, klimatilpasning og klimaomstillinger i kommunene et stort behov for etter- og videreutdanning.»

Foto av Daniel ved skrivebord med apparater
Publisert 13. apr. 2022 12:04

Hva er egentlig bevissthet? Daniel jobber med basalforskning i hjernen, og prøver å forstå de grunnleggende mekanismene i en frisk hjerne. I forskningsgruppa hans prøver biologer, fysikere, informatikere og leger sammen å finne svaret på hva bevissthet er.

Image may contain: Brown, Infrastructure, Line, Amber, Ceiling.
Publisert 3. des. 2021 16:59

Høsten 2021 ble metoden for organdonasjon kalt cDCD (kontrollert donasjon etter sirkulatorisk død) godkjent i Norge etter en lang og grundig prosess. I denne prosessen ble det stilt kritiske spørsmål. Metoden brukes allerede i mange andre land. For å opprettholde den gode tilliten til helsevesenet i spørsmålene rundt organdonasjon, ønsker vi å gi et innblikk i hvordan cDCD praktisk vil utføres: Hvordan tas det hensyn til den døende pasienten og pårørende? Hva er egentlig cDCD?

Demokratieffekt og rolleforståelse
Publisert 29. nov. 2021 14:10

I mange land er demokratiet under press. Hva kjennetegner disse landene, hva er de viktigste truslene mot demokratier i dag og hvilken betydning har forvaltningen for å ivareta et robust demokrati?

Publisert 30. aug. 2018 10:37
Publisert 4. apr. 2017 09:14

På denne siden presenteres forskningsprosjekter som kan være aktuelle for deg som skriver hoved- eller masteroppgave. Det fungerer på den måten at du som student bidrar i et forskningsprosjektet gjennom å skrive din avsluttende oppgave i samsvar med og innenfor prosjektets rammer.

Bildet kan inneholde: briller, smil, visjon omsorg, dress skjorte, briller.
Publisert 9. nov. 2016 18:35

Det er mange diagnoser som ikke kan gis ved å bare undersøke pasienten. Blodprøver er et viktig hjelpemiddel for at leger skal kunne gi en diagnose.

Portrettbilde
Publisert 25. juni 2015 18:45

Nok en aktiv vinter og vår er unnagjort. Mye har skjedd og vi går som vanlig en aktiv høst i møte. Slik er det og slik må det vel være!

Portrettbilde
Publisert 29. mai 2015 07:48

Unge og talentfulle midlertidig tilsatte UiO-forskere som når opp i den tøffe europeiske konkurransen om ERC Starting eller Consolidator Grants, bør gis forutsigbare tilsettingsforhold. Dette er essensen i MNs nye retningslinjer for en liten, men viktig gruppe unge forskere. 

Publisert 24. apr. 2014 20:14

De første utlysningene i Horisont 2020 har nå vært og fakultetets forskere har deltatt i flere prosjektsøknader.

Publisert 24. apr. 2014 20:08

Med denne første utgaven starter vi altså med månedlige nyhetsbrev til fakultetets ansatte, og vi (Solveig, Svein og Morten) vil gjennom denne spalten skrive litt om store og små ting som skjer på fakultetet. Vi har nå sittet i våre stoler i litt over et år og føler oss passe varme i trøya.  

Publisert 27. sep. 2011 09:37

Er du forsker? Blogger du? Isåfall hvorfor, eller hvorfor ikke? Jeg har tidligere hevdet at bloggen er det verktøyet forskeren har for å bedrive forskningsformidling på egne vilkår. Der hvor artiklene blir for spesialiserte eller vanskelige å skjønne for folk flest, og hvor avisartikkelen kanskje blir en forenkling av saken, så er bloggen rommet i mellom.

Publisert 9. juni 2011 10:50

Vårens vakreste læringstekonologiske eventyr er rett rundt hjørnet. Tirsdag 14.juni kl.09 går DML-dagen av stabelen! To ganger i året arrangerer DML-gruppen en egen fagdag der hensikten er å bygge nettverk for erfaringsutveksling, og bidra til kompetanseheving når det gjelder pedagogisk bruk av IT ved UiO.

Publisert 25. aug. 2010 13:19

OECD og EU i samarbeid ga i sommer ut en bok: "Assessing the effects of ICT in education". En meget lovende tittel til tross - dette er ikke egentlig en forskningsrapport som vurderer effektene av IKT i utdanningssammenheng.