Nettsider med emneord «forvaltningspolitikk»

Her viser lederen for universitetets elektroniske regneanlegg Per Ofstad frem regneanlegget som for første gang ble benyttet i kommunevalget i 1967
Publisert 30. juni 2022 11:32

Vi som er ansatt i statsforvaltningen skal ivareta borgerne og demokratiet. Hva slags kompetanse trenger offentlig forvaltning i dag og i fremtiden? Hvordan lærer vi, og hvordan vet vi at kompetansetiltakene virker? 

Illustrasjonsbilde - kveldsstemning elveroere med styrmann
Publisert 6. apr. 2022 16:29

På første seminar i Partnerforums seminarserie om samordning spør vi: Hva kjennetegner samordningsutfordringene i statsforvaltningen?

  Bildet kan inneholde: tre, serveringsutstyr, mat, mallet, bord.
  Publisert 21. feb. 2022 13:01

  EØS-avtalen byr på både utfordringer og muligheter. For å møte utfordringene og utnytte mulighetene er det nødvendig med kunnskap og bevissthet om EØS-retten og dens betydning i norsk rett.

  Bildet kan inneholde: sky, himmel, flagg, stang, begivenhet.
  Publisert 3. feb. 2022 18:19

  Demokratiet i flere land er under press, og tilliten til myndighetene er tynnslitt flere steder. Hva truer demokratiet i Europa og i Norge, og hvilke virkemidler har vi for å stanse en negativ utvikling? Hvilken rolle spiller forvaltningen for demokratiet i Norge?

  Bilde av Stortinget
  Publisert 2. feb. 2022 15:37

  Parlamentenes rolle for utforming av kunnskapsbasert politikk

  Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
  Publisert 14. des. 2021 12:55

  Kriser røsker opp i systemer og utløser nyskapning. Hvor god er vår krisehåndtering? Hva skal til for at vi blir bedre? Overlever strategiene møtet med virkeligheten?

  Bildet kan inneholde: organisme, gest, plakat, finger, terrestrisk plante.
  Publisert 6. des. 2021 12:54

  Ekspertene er viktige og de har makt, men hvordan vet vi at det er riktig det de gjør? Et seminar bygget rundt boken The accountability of expertise.

  Demokratieffekt og rolleforståelse
  Publisert 29. nov. 2021 14:10

  I mange land er demokratiet under press. Hva kjennetegner disse landene, hva er de viktigste truslene mot demokratier i dag og hvilken betydning har forvaltningen for å ivareta et robust demokrati?

  Bildet kan inneholde: produkt, gest, gjøre, illustrasjon, kunst.
  Publisert 16. sep. 2021 17:09

  Hvordan foregår egentlig rekruttering av dagens og morgendagens ledere i staten? 
   

  Seminaret er flyttet til 7. februar (fra 18. januar). Alle påmeldinger fra tidligere dato blir stående, så det er ikke nødvendig å melde seg på på nytt. 

   

  Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
  Publisert 5. aug. 2021 12:35

  Hvordan få strategien inn i eksisterende styringslinjer?

  Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
  Publisert 5. aug. 2021 12:17

  Strategiutvikling og bruk av fremtidsscenarier: Om forholdet mellom styring og ledelse når beslutningstempoet øker og kravene til nytenking er stort. Hvordan jobbe med strategi når verden hele tiden endrer seg?

  Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
  Publisert 1. juli 2021 09:17

  Hvor viktig er tillit for styringen, og hva er forholdet mellom tillit og kontroll?

  Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
  Publisert 1. juli 2021 09:17

  God styring krever tilstrekkelig kunnskap, og evne til å bruke denne godt. Hvordan oppnår vi kunnskapsbasert styring i praksis, og hvordan rigger vi virksomhetene våre for å styre kunnskapsbasert? 

  Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
  Publisert 1. juli 2021 09:14

  Styring er tiltak for å sikre effektiv måloppnåelse, innenfor gitte rammer og regler. Men hva er god styring? Og hvordan oppnår vi dette?

  Bildet kan inneholde: azure, tegnefilm, organisme, verden, gest.
  Publisert 2. mars 2021 12:46

  Står lojalitetsplikten over ytringsfriheten? Bør forvaltningen i større grad få ytre seg om generelle forvaltningspolitiske spørsmål uten å bli tatt til inntekt som politiske aktører? Partnerforum inviterer til webinar og spør hvordan vi bør balansere i dette landskapet.

  Bildet kan inneholde: Team.
  Publisert 1. mars 2021 10:34

  Hvilke utfordringer oppleves i samspillet mellom forskning og forvaltning når politikk skal utformes?

  Tre barn som sitter ved et bord og har hjelmer med lysende lyspærer på hodet
  Publisert 29. jan. 2021 12:53

  Partnerforums vårkonferanse vil i år handle om «Innovasjon i offentlig sektor» etter ønske, og med bidrag fra våre partnere.

  Publisert 27. jan. 2021 15:57

  Forurenser betaler - er prinsippet effektivt?

   

  Bildet kan inneholde: Team.
  Publisert 19. jan. 2021 17:16

  Hvordan kan forskningen bidra til omstilling, innovasjon og vekst i Norge?

  Bildet kan inneholde: himmel, blå, sky, skorstein, røyk.
  Publisert 17. aug. 2020 00:42

  Hva handler prinsippet "forurenser betaler" om, og er det effektivt? 

  Strategi -
  Publisert 13. aug. 2020 21:21

  Er det behov for nytenkning for å møte morgendagens utfordringer?

  Bildet kan inneholde: Fire personer med stresskofferter
  Publisert 13. aug. 2020 21:21

  Ekspertkunnskapens økte betydning i norsk politikk

  Bildet kan inneholde: Team.
  Publisert 30. jan. 2020 12:41

  Hva er «god» forskning sett fra embetsverkets ståsted, og hvordan kan det forenes med forskernes syn på det samme?   

  Strategi -
  Publisert 9. des. 2019 13:13

  Om NAVs analysearbeid og gråsoner i dialogen mellom direktorat og departement