Nettsider med emneord «ipad»

Publisert 12. mars 2018 12:44

Hvis respondentene skal svare på mobile enheter presenteres her noen tips for å gjøre brukeropplevelsen best mulig.

Publisert 15. feb. 2013 10:49

I januar var jeg og holdt et foredrag for lærerne på Lovisenberg diakonale høgskole. På bakgrunn av det jeg så, fant jeg at betegnelsen Lovisenberg digitale høgskole, ville passe bedre. Mulig det var mange diakoner der, men de var ikke så iøynefallende. Deres digitale satsing var derimot meget synlig og oppsiktsvekkende: