Nettsider med emneord «kommunikasjon»

Bildet kan inneholde: Fire personer med stresskofferter
Publisert 13. aug. 2020 21:21

Ekspertkunnskapens økte betydning i norsk politikk

Publisert 9. juni 2020 12:17
Publisert 3. juni 2020 21:28
Publisert 27. mai 2020 14:25
Publisert 30. mars 2020 12:27
Publisert 24. jan. 2020 12:25

Språket som arbeidsverktøy

Publisert 6. des. 2019 12:35

Digitalisering - hvorfor og hvordan?

Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
Publisert 3. des. 2019 10:45

Politisk risiko 2020: Dagens internasjonale politiske situasjon

Bildet kan inneholde: hvit, stående, font.
Publisert 3. sep. 2019 09:26

Hvilken funksjon har byråkratiet i en tid preget av populistiske krefter, endringer og en mediestyrt virkelighet? 

Publisert 2. sep. 2019 15:03
Publisert 19. aug. 2019 19:13
Publisert 19. aug. 2019 19:12
Bildet kan inneholde: kjøretøy, vanntransport, båt, skip, ferje.
Publisert 1. aug. 2019 12:50

Valgdebatter på TV skal informere og engasjere velgerne, men lykkes de med det? Retorikkforskere inviterer til vorspiel før kveldens store TV-debatt.

Publisert 13. mai 2019 16:12

Hvordan få til endring og samarbeid på tvers av organisasjon og faglig bakgrunn?

Publisert 21. mars 2019 14:09

Norsk og internasjonal økonomi.  Kartverkets digitaliserte tilbud - NRKs anvendelsesområder. Det vi ikke sier - Norske hemmeligheter.

Publisert 12. mars 2019 15:40

Stabilitet og endring i statsforvaltningen gjennom 40 år

Publisert 4. mars 2019 13:56

Nettverket avholder seks seminarer i løpet av 2019-2021

Publisert 6. des. 2018 10:17

Empowering leadership

Publisert 6. des. 2018 10:13

Kultur og motivasjon ved omorganisering

Publisert 6. des. 2018 10:06

Samarbeid på tvers - hvordan videreutvikle arbeidsformer og kultur?

Publisert 14. nov. 2018 16:50

Politisk risiko 2019: Mot mer konflikt mellom stormakter?

Publisert 9. juli 2018 13:12

Motivasjon, endringsledelse og oranisasjonsendring

Publisert 9. juli 2018 13:06

Klassiske utfordringer for ledergrupper i departementene

Publisert 9. juli 2018 12:39

Hvordan kan vi utvikle oss til en mer effektiv og velfungerende ledergruppe?

Publisert 5. juli 2018 15:15

Jubileumsseminar. Åpent for alle, påmelding - fri adgang