Nettsider med emneord «læringsmiljø»

Publisert 30. mai 2017 13:07
Publisert 17. jan. 2017 15:31

Fakultetet ønsker å stimulere til styrking av teknologi i undervisning og eksamen, og lyser ut midler til læringsmiljøtiltak særlig rettet mot utvikling av studentaktive undervisnings- og oppgaveformer som utnytter teknologi. (jfr. tiltak 2 i UiOs årsplan 2018-2020 og aktivitet 2.2 i UV’s årsplan 2017 - 2019).

Utlysningen for 2018 vektlegger særlig bruk av Canvas og studentaktive læringsformer.

Ansatte kan søke om midler til prosjektmidler som bidrar til å utvikle eksamensoppgaver, arbeids- og studiekrav som fremmer nyskapende og studentaktive undervisnings- og oppgaveformer og inkluderer utprøving av teknologiske løsninger. Det kan søkes om midler til både små og litt større prosjekter.

Det er en forutsetning at prosjektet bygger på kunnskap om studentenes behov og ønsker. Vi oppfordrer til samarbeid på tvers av institutter.

Publisert 26. mai 2015 10:33
Publisert 20. juni 2013 12:28
Publisert 20. juni 2013 12:28
Publisert 28. mai 2010 15:27
Publisert 28. mai 2010 15:26