Nettsider med emneord «ledelse»

Publisert 24. aug. 2022 14:46
Publisert 23. aug. 2022 14:54
Publisert 22. aug. 2022 09:04
Her viser lederen for universitetets elektroniske regneanlegg Per Ofstad frem regneanlegget som for første gang ble benyttet i kommunevalget i 1967
Publisert 30. juni 2022 11:32

Vi som er ansatt i statsforvaltningen skal ivareta borgerne og demokratiet. Hva slags kompetanse trenger offentlig forvaltning i dag og i fremtiden? Hvordan lærer vi, og hvordan vet vi at kompetansetiltakene virker? 

Illustrasjonsbilde - kveldsstemning elveroere med styrmann
Publisert 6. apr. 2022 16:29

På første seminar i Partnerforums seminarserie om samordning spør vi: Hva kjennetegner samordningsutfordringene i statsforvaltningen?

  Publisert 24. mars 2022 20:24

  Hvordan være en god tilstedeværende leder nå og i fremtiden leder nå og i fremtiden ––med digitale med digitale møter og hjemmekontor?

  Publisert 2. mars 2022 13:33
  Bildet kan inneholde: tre, serveringsutstyr, mat, mallet, bord.
  Publisert 21. feb. 2022 13:01

  EØS-avtalen byr på både utfordringer og muligheter. For å møte utfordringene og utnytte mulighetene er det nødvendig med kunnskap og bevissthet om EØS-retten og dens betydning i norsk rett.

  Bildet kan inneholde: sky, himmel, flagg, stang, begivenhet.
  Publisert 3. feb. 2022 18:19

  Demokratiet i flere land er under press, og tilliten til myndighetene er tynnslitt flere steder. Hva truer demokratiet i Europa og i Norge, og hvilke virkemidler har vi for å stanse en negativ utvikling? Hvilken rolle spiller forvaltningen for demokratiet i Norge?

  Publisert 1. feb. 2022 09:14
  Bildet kan inneholde: ledningsgjerde, blå, vann, metalltråd, gjerde.
  Publisert 10. jan. 2022 10:17

  Vi står midt i det nå: En stormakt som starter krig på det europeiske kontinent, demokratiske tilbakeslag og nye spenninger mellom stormaktene. Kan Europa klare konfrontasjoner, og hvilke nye forsvarspolitiske kjerneutfordringer står Norge overfor? Hvordan vil dette påvirke verdensøkonomien?
   
  Foredragene vil bli oppdatert ut fra Russlands angrep på Ukraina.

  Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
  Publisert 14. des. 2021 12:55

  Kriser røsker opp i systemer og utløser nyskapning. Hvor god er vår krisehåndtering? Hva skal til for at vi blir bedre? Overlever strategiene møtet med virkeligheten?

  Publisert 16. nov. 2021 14:52

  Hva er en innovativ organisasjon?

  Publisert 16. nov. 2021 14:49

  Hva er egentlig innovasjon? En grunnleggende innføring i innovasjonsfaget

  Publisert 5. nov. 2021 10:48

  Samarbeid på tvers - barrierer og resultater 

  Publisert 22. okt. 2021 10:02

  Nye måter å jobbe på

  Publisert 22. okt. 2021 10:02

  Hvordan lykkes med hybridarbeid?

  Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
  Publisert 5. aug. 2021 12:35

  Hvordan få strategien inn i eksisterende styringslinjer?

  Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
  Publisert 5. aug. 2021 12:17

  Strategiutvikling og bruk av fremtidsscenarier: Om forholdet mellom styring og ledelse når beslutningstempoet øker og kravene til nytenking er stort. Hvordan jobbe med strategi når verden hele tiden endrer seg?

  Bildet inneholder bøker i bokhyller
  Publisert 1. juli 2021 09:33

  Et klart språk fra myndighetene har stor betydning for alle deler av samfunnet.  Hvordan kan myndighetenes språk bidra til at befolkningens medborgerskap tas vare på?

  Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
  Publisert 1. juli 2021 09:17

  Hvor viktig er tillit for styringen, og hva er forholdet mellom tillit og kontroll?

  Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
  Publisert 1. juli 2021 09:17

  God styring krever tilstrekkelig kunnskap, og evne til å bruke denne godt. Hvordan oppnår vi kunnskapsbasert styring i praksis, og hvordan rigger vi virksomhetene våre for å styre kunnskapsbasert? 

  Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
  Publisert 1. juli 2021 09:14

  Styring er tiltak for å sikre effektiv måloppnåelse, innenfor gitte rammer og regler. Men hva er god styring? Og hvordan oppnår vi dette?

  Bilde av alt-blir-bra regnbue i vinduet til HumSam-biblioteket, Blindern
  Publisert 28. apr. 2021 10:50

  Hvordan vil arbeidslivet være annerledes, hvordan vil vi oppleve overgangen? Partnerforum belyser dette fra individets perspektiv, med fokus på jobb-hjembalansen, og fra organisasjonens perspektiv. 

  Publisert 16. apr. 2021 15:32