Personer med emneord «ledelse»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Åke Appelqvist Appelqvist, Åke Underdirektør +47 97529236 ake.appelqvist@admin.uio.no Ledelse, Resultatansvarlig, Renhold, Byggteknikk, Bygningsdrift, Fellestjenester, Park
Bilde av Knut Augedal Augedal, Knut Seniorrådgiver +47 22840173 +47 47285001 knut.augedal@link.uio.no Ledelse, Strategi, Prosjektkoordinering, Konsultasjon, Organisasjonsutvikling, Ressursplanlegging, Rådgivning, Innovasjon, Management, strategic development, Project management, Counselling
Bilde av Stig-Rune Backsæther Backsæther, Stig-Rune Avdelingsleder +47 22857536 +47 95194063 s.r.backsather@admin.uio.no Beredskap, Sikkerhet, Vakt og alarm, Ledelse
Bilde av Malena Bakkevold Bakkevold, Malena Seksjonssjef +47 22856279 +47-95750533 malena.bakkevold@admin.uio.no Ledelse, Ekstern finansiering, Internasjonalt samarbeid, The Guild
Bilde av Tommy Bergeli Bergeli, Tommy Avdelingsleder +47 22857081 +47 90825008 tommy.bergeli@admin.uio.no Ledelse, Eiendomstjenester, Servicetorget
Bilde av Sylejman Bruka Bruka, Sylejman Avdelingsleder +47 46925818 sylejman.bruka@admin.uio.no Renhold, Ledelse
Bilde av Nina Baardseth Baardseth, Nina Avdelingsleder +47 91545220 nina.baardseth@admin.uio.no Trykking, Layout, Design, Ledelse, Grafisk senter
Bilde av Ellen Johanne Caesar Caesar, Ellen Johanne Avdelingsdirektør +47 22856064 +47 92423393 e.j.caesar@admin.uio.no Ledelse, Virksomhetsstyring, Økonomistyring, Strategi, Analyse
Bilde av Nicolas Couchaux Couchaux, Nicolas Økonomisjef nicolas.couchaux@admin.uio.no Ledelse, Økonomi, Budsjett, Økonomistyring, Eiendomsavdelingen
Bilde av Kathe Dyrset Dyrset, Kathe Seksjonssjef +47 46925365 kathe.dyrset@admin.uio.no Ledelse, Renhold
Bilde av Grete Engen Engen, Grete Avdelingsleder +47 95041489 grete.engen@admin.uio.no Ledelse, Renhold
Bilde av Miguel Escobar Bustamante Escobar Bustamante, Miguel Avdelingsleder +47 22859479 +47 90824081 m.e.bustamante@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør, Ledelse
Bilde av Rune United Greaker Greaker, Rune United Avdelingsleder +47 99168479 r.u.greaker@admin.uio.no Ledelse, Bygningsdrift
Bilde av Steffen Hellesøe Hellesøe, Steffen Seksjonssjef +47 95841237 steffen.hellesoe@admin.uio.no Bygningsdrift, Ledelse
Bilde av Britt Amundsen Hoel Hoel, Britt Amundsen Assisterende eiendomsdirektør +47-91368921 b.a.hoel@admin.uio.no Ledelse, Eiendomsforvaltning, Økonomistyring, Strategi, Innkjøp, Personal, Kommunikasjon
Bilde av Ken Rene Jansen Jansen, Ken Rene Avdelingsleder +47 22855793 +47 91178980 k.r.jansen@admin.uio.no Ledelse, Bygningsdrift
Bilde av Waqas Javed Javed, Waqas Avdelingsleder +47 46635915 waqas.javed@admin.uio.no Bygningsdrift, Ledelse
Bilde av Leif Johnny Johannessen Johannessen, Leif Johnny Underdirektør +47 91555072 l.j.johannessen@admin.uio.no Ledelse, Strategi, Eiendomsutvikling, Forvaltningsplaner, Utredning
Bilde av Paul Martin Lello Lello, Paul Martin Seksjonssjef +47 22845578 +47 98234693 p.m.lello@admin.uio.no Ledelse, Bygningsteknikk, Tilstandsvurdering, Vedlikeholdsplaner
Bilde av Pål Linberg Linberg, Pål Seksjonssjef +47 22858609 +47 92429852 pal.linberg@admin.uio.no Ledelse
Bilde av Lars Lomell Lomell, Lars Seksjonssjef +47 22840703 92290101 lars.lomell@link.uio.no ledelse, strategi, økonomistyring, prosjektstøtte, personal, forskningsformidling, kunnskapskanalen, digitale læringsomgivelser, audio-visuell formidling, undervisning, organisasjonsutvikling, læringsmiljø.
Bilde av Hege Elisabeth Løvbak Løvbak, Hege Elisabeth Avdelingsleder +47 92042455 h.e.lovbak@admin.uio.no Ledelse, Strategi, Organisasjonsutvikling, Kompetanseutvikling
Bilde av Ann-Christine Alderin Låtun Låtun, Ann-Christine Alderin Seksjonssjef +47 22856241 +47 95199391 a.c.a.latun@admin.uio.no Ledelse, Lønn, Honorar, Reise, Refusjon, Fravær
Bilde av Victor Malmqvist Malmqvist, Victor Seksjonssjef +47 40404495 victor.malmqvist@admin.uio.no Ledelse, Eiendomsforvaltning, Internhusleie, Arealtegning
Bilde av Eva Helene  Mjelde Mjelde, Eva Helene Underdirektør +47-22854339 +47-90015585 e.h.mjelde@admin.uio.no Ledelse, Strategi, HR og kompetanseutvikling