Nettsider med emneord «musikk og bevegelse»

Publisert 21. sep. 2018 09:58
Publisert 16. nov. 2017 09:11
Publisert 16. nov. 2017 09:11
Menneskelig mikrobevegelse i musikkpersepsjon og interaksjon.
Publisert 4. juli 2016 11:09

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Prosjektet vil undersøke hvordan musikk påvirker det vi kan kalle mikrobevegelser, slik som de ørsmå bevegelsene vi ser når vi står stille.

Publisert 4. apr. 2013 10:28